StOr_logo_farger-(2)

SE HER!

Vil DU lede fadderfestivalen 2019, lede studentorganisasjonen StOr, eller representere studentene i Universitetsstyret?

Er dette deg? Send inn en søknad til valgkomite@stor.uis.no innen 16. april med følgende:

Personalia, studie, tidligere verv, relevant erfaring og motivasjon for stillingen du søker.

-Vi håper på en søknad fra deg!

Med vennlig hilsen,
Valgkomiteen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.