Valgkomiteen innstilling

Valgkomiteen ble satt ned av studentparlamentet 26.02.2020. Etter den tid har vi gjennomført en utlysningsprosess av de ulike vervene, og har intervjuet 20 kandidater. Valgkomiteen har bestått av en intern representant fra studentparlamentet, og to eksterne. Valgkomiteens besetning har dermed sett slik ut: 

  • Christian Hjelle – Leder av valgkomiteen og tidligere faddersjef
  • Alva Amalie Eide – Nestleder i SiS og tidligere medlem av kontroll- og kvalitetskomiteen
  • Amalie Skaiå Larsen – Fast representant i studentparlamentet

Valgkomiteen har gjennomført dybdeintervjuer for alle søkere til alle verv, og vi fikk totalt 22 søknader fra 20 kandidater. Det har vært svært mange kandidater, og ikke minst dyktige kandidater, noe som har gjort at innstillingsprosessen har vært svært tøff.
I tillegg har det vært noen kandidater som trakk sitt kandidatur som ikke er tatt med i statistikken. Valgkomiteen har til sammen brukt 198 arbeidstimer og har gjennom hele prosessen arbeidet effektivt og grundig med alle arbeidsområdene. 

Vi har valgt å publisere kandidatskjemaene til de som har stilt til arbeidsutvalget i StOr og representantene til universitetsstyret. Etter valgkomiteens kjennskap er det kun flere kandidater til arbeidsutvalget i StOr og universitetsstyret. Vi har valgt å publisere kandidatskjemaene til alle som har meldt ifra til valgkomiteen at de stiller til disse vervene, og har forsøkt å tydeliggjøre hvilke kandidater som er innstilt av valgkomiteen. Alle har fått mulighet til å endre på kandidatskjemaene sine før publisering. Valgkomiteen ønsker å understreke at det ikke er gitt noen retningslinjer for hvordan de ulike kandidatene skal utfylle kandidatskjemaene sine, og at disse er tolket ulikt.

Vi minner om at det er mulig å stille til valg helt frem til valget er gjennomført den 15.05, og at dette kun er anbefalinger og det er dermed studentparlamentet som avgjør hvem som skal tiltre de ulike vervene. 

Studentorganisasjonen StOr

Valgkomiteen har vektlagt samarbeidskunnskaper, motivasjon, relevant erfaring og relevant kompetanse i innstillingsprosessen som har blitt gjort. Det har og vært svært viktig for valgkomiteen å prioritere hvordan vi tror de ulike kandidatene ville fungert i samarbeid. 

LEDER

NESTLEDER UTDANNING

Dette er det eneste vervet der valgkomiteen har vært delt. Julia Andberg er innstilt av flertallet, mens mindretallet ønsker Simen Hagen Ekeberg i dette vervet

NESTLEDER LÆRINGSMILJØ

Universitetsstyret

Valgkomiteen har fått inn svært mange søkere, spesielt kvinnelige kandidater til Universitetsstyret. Det har vært svært dyktige kandidater som har stilt til vervet, og valgkomiteen har vært gjennom en tøff prosess for å kunne komme frem til en innstilling.

Vi har prioritert kandidater med svært god forståelse for beslutningsprosesser, gjennomslagskraft, nærhet til studenter og samarbeid med tillitsvalgte. Det er viktig å understreke at det må være én mannlig og én kvinnelig studentrepresentant, med hver sin vara av samme kjønn. 

Valgkomiteen oppfordrer de faste representantene og vararepresentantene til å samarbeide tett i perioden. Dette fordi vi mener de vil utfylle hverandre godt, både med tanke på erfaringer, kompetanse og andre egenskaper.

FASTE REPRESENTANTER

VARA REPRESENTANTER

FADDER

Valgkomiteen har i innstillingsarbeidet for Fadder vektlagt samarbeidsevner, nytenking, motivasjon, forståelse for Fadder sine verdier og organisasjonen som helhet. Vi har vektlagt at de ulike kandidatene skal utfylle hverandre godt, samtidig som vi opplever at de er samstemte i målsettingene for Fadderfestivalen 2021. 

FADDERSJEF

NESTLEDER ORGANISATORISK

NESTLEDER EVENT

KONTROLL- OG KVALITETSKOMITEEN

Valgkomiteen har vektlagt god forståelse for styringsdokumenter og beslutningsprosesser, samt gode samarbeidsegenskaper i innstillingsarbeidet til kontroll- og kvalitetskomiteen. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English English Norwegian Norwegian