Studentene 
Studentene på UiS bestemmer hvem som skal sitte i Studentparlamentet gjennom å stemme ved Studentvalget. Alle studenter som har betalt semesteravgift har stemmerett, og har også muligheten til å stille til valg selv. Valget til Studentparlamentet foregår som listevalg. For å lage en egen liste trenger en minimum fem studenter.Studentparlamentet
Studentparlamentet er det øverste studentdemokratiske organet ved UiS. Studentparlamentet består av 19 representanter. Studentparlamentet vedtar politikken, velger hvem som skal sitte i Arbeidsutvalget, Fadderutvalget, komiteer tilknyttet StOr, sentrale råd og utvalg og forskjellige styrer. Studentparlamentet uttaler seg på vegne av studentene ved UiS i prinsipielle spørsmål.

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av tre studenter, valgt av Studentparlamentet. Arbeidsutvalget har en leder, en nestleder for læringsmiljø og en nestleder for utdanning. Disse får permisjon fra studiene sine for å jobbe for studentene i et år på fulltid. Arbeidsutvalget tar seg av den daglige driften av StOr, og er et innstillende og utøvende organ for Studentparlamentet. Arbeidsutvalget har kontorer i 2. etg på Studentenes hus.
Du kan kontakte Arbeidsutvalget på leder@stor.uis.no