Handlingsplanen er det viktigste dokumentet i arbeidsutvalgets daglige virke. Det er handlingsplanen som bestemmer hva arbeidsutvalget skal jobbe med gjennom året, hvilke punkter som skal prioriteres og hvilke politiske kamper som skal tas.

Studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger vedtok 22.november at «Arbeidsprogram» fra 1.januar 2018 blir hetende Handlingsplan.

Handlingsplan 2020-2021

Handlingsplan 2019-2020

Handlingsplan 2018/2019

Arbeidsprogram 2017/2018

Arbeidsprogram 2016/2017