Arbeidsprogram


Arbeidsprogrammet er det viktigste dokumentet i arbeidsutvalgets daglige virke. Det er arbeidsprogrammet som bestemmer hva arbeidsutvalget skal jobbe med gjennom året, hvilke punkter som skal prioriteres og hvilke politiske kamper som skal tas.

Arbeidsprogram 2017/2018

Arbeidsprogram 2016/2017