Arbeidsutvalget i StOr består av tre honorerte fulltidsverv som er valgt av studentparlamentet ved UiS. Vi har en leder og to nestledere med utdypende roller, utdanning og læringsmiljø. Studentparlamentet velger arbeidsutvalg på det siste parlamentsmøtet i vårsemesteret og vedtar samtidig hva vi skal jobbe med det kommende året gjennom et arbeidsprogram.

 


Kontaktinfo
Cathrine Johanne Sønvisen
leder@stor.uis.no
464 41 133/ 518 32 400
Stillingsbeskrivelse
Leder 
Heisann! Jeg har det øverste ansvaret for at du som student skal få en helt super studietid her på Universitetet i Stavanger. Det innebærer at dine faglige- og sosiale behov og rettigheter blir ivaretatt. Dersom du opplever noe som plager deg, kan forbedres, vil skryte eller rett og slett slå av en prat om din studiehverdag (eller bare bable for å bable) kan du ta kontakt med meg på e-post, telefon eller komme innom kontoret mitt på Studentenes Hus (SH-211) 🙂

 


Kontaktinfo
Joachim Børlie
laringsmiljo@stor.uis.no
917 97 664/ 518 32 403
Stillingsbeskrivelse
Nestleder for læringsmiljø
Morn! Jeg har ansvaret for StOr sitt arbeid med læringsmiljø på UiS, så ta gjerne kontakt dersom du har lyst å påvirke ditt studiemiljø. Jeg bistår også foreningene og organisasjonene som er en del av StOr-paraplyen, og er universitetets kontaktpunkt ut til dem. Hvis du har spørsmål rundt organisasjoner eller linjeforeninger, eller kanskje har lyst til å starte en selv er du hjertelig velkommen til mitt kontor på Studentenes Hus (SH-203).

 


Kontaktinfo
Una Ruzic
utdanning@stor.uis.no
907 07 529/ 518 32 401
Stillingsbeskrivelse
Nestleder for utdanning
Hei hei! Som nestleder for utdanning har jeg det utdanningspolitiske ansvaret i StOr. Det betyr at jeg skal arbeide for at UiS opprettholder en god utdanningskvalitet, blant annet gjennom muligheter for praksis og utveksling. Som student har også du anledning til å påvirke universitetets arbeid og utvikling gjennom ulike råd, styrer og utvalg. Ønsker du å ta del i utformingen av din utdanning eller har generelle spørsmål om ditt utdanningsløp, ikke nøl med å ta kontakt! Jeg holder til på Studentenes Hus (SH-214) og hjelper gjerne til.