Arbeidsutvalget


Arbeidsutvalget i StOr består av 3 honorerte fulltidsverv som er valgt av studentparlamentet, 1 leder og 2 nestledere med utdypende roller, utdanning og læringsmiljø. Studentparlamentet vedtar arbeidsprogram for hvert studieår på samme møte som det også blir valgt nytt arbeidsutvalg på, det siste parlamentsmøte i vårsemesteret. Arbeidsprogrammet bestemmer hva arbeidsutvalget i StOr skal arbeide for og med.

 

Leder 
Jeg har det øverste ansvaret for at studentenes demokratiske-, faglige- og sosiale behov og rettigheter blir ivaretatt ved Universitetet i Stavanger. Opplever du problemer i din studiehverdag, kan du ta kontakt med meg ved å sende meg en e-post, ringe, eller besøke meg på kontoret på Studentenes Hus (SH-211). Kom gjerne innom for å slå av en prat uansett, jeg er nemlig veldig glad i å «preke».

 

Kontaktinfo

Jørgen Sjøberg

leder@stor.uis.no

928 19 942/ 51832400

Stillingsbeskrivelse

                                               

Nestleder for læringsmiljø
Hei, Emma heter jeg! Jeg har ansvaret for det StOr gjør i forbindelse med læringsmiljø på UiS. Jeg bistår foreningene og organisasjonene som er en del av StOr-paraplyen, og er universitetets kontaktpunkt ut til dem. Hvis ditt studieprogram mangler en linjeforening eller du ønsker å opprette en studentorganisasjon med interesser på tvers av studieprogrammene, kan du besøke meg på kontoret på Studentenes Hus (SH-203).

 

Kontaktinfo

Emma Øren

laringsmiljo@stor.uis.no

405 31 772 / 51832403

Stillingsbeskrivelse

 

Nestleder for utdanning
Jeg har det utdanningspolitiske ansvaret i StOr. Det innebærer at jeg skal arbeide for en god- og kontinuerlig utdanningskvalitet og økte praksis- og utvekslingmuligheter for studentene på UiS. Dette gjøres i samarbeid med de studenttillitsvalgte i de forskjellige styrer, råd og utvalg. Hvis du ønsker å påvirke din utdanning, ta kontakt med meg. Kontordøren min på Studentenes Hus (SH-214) er alltid åpen.

 

Kontaktinfo

Sara Jalali

utdanning@stor.uis.no

472 48 788 / 51832401

Stillingsbeskrivelse

 

Organisasjonskonsulent               
UiS har ansatt en organisasjonskonsulent som til daglig jobber for StOr.
Organisasjonskonsulenten kan bistå studentorganisasjoner og
linjeforeninger under «StOr paraplyen» med råd og veiledning.
Dersom en ønsker tillatelse til å stå på stand på UiS må en søke om dette til StOrs organisasjonskonsulent. Kontor, Studentenes hus 2. etg (SH-201)

 

 

Kontaktinfo:

Anette Faane Aasbø

Telefon: 51832402

anette.f.aasbo@uis.no