In Medias Res

In Medias Res

In Medias Res skal skape et bedre sosialt samhold blant mediestudentene, lage relasjoner med mediebedrifter og jobbe for å forbedre journalistikk og fjernsyns- og multimedieproduksjonsutdanningene ved Universitetet i Stavanger. Linjeforeningen er i hovedsak ment for journalistikk- og fjernsyns- og mulitemediaproduksjonsstudenter.

Leder: Julia Horn, tlf. +47 94 19 60 17
Nestleder: Helge Rakstang, tlf. +47 45 41 83 05
Økonomiansvarlig: Magne Bartlett, tlf. +47 47 60 93 20
Kommunikasjonsansvarlig: Raïssa N. Lomboto, tlf. +47 93 61 20 96
Facebook

SAMSIK

SAMSIK er linjeforeningen for masterstudenter i Samfunnssikkerhet ved UiS. Master i Samfunnssikkerhet er et tverrfaglig studie som inkluderer perspektiver fra blant annet natur- og samfunnsvitenskap, samt helse. Vi er et sosialt og faglig nettverk som arrangerer kurs, fagkvelder og fester for studentene. SAMSIK er et bindeledd mellom aktive studenter, forelesere og tidligere studenter. Vi ønsker et nært samarbeid med næringslivet gjennom bedriftspresentasjoner, masteroppgaver, internships og sommerjobber. Vi kan også legge til rette for ulike arrangementer. Dette kan for eksempel dreie seg om kurs, debatter og spørsmål knyttet til masteroppgaven.

Kontaktinformasjon:
samsik@stud.uis.no

Facebook:

Sosial Yrkeskompetanse

Sosial Yrkeskompetanse (SYK) er linjeforeningen for bachelor- og master studenter i barnevern, paramedic, sosialt arbeid og sykepleie ved Universitetet i Stavanger.

SYK jobber for å styrke studentmiljøet faglig og sosialt for hvert enkelt studieprogram vi representer og på tvers av disse. Målet vårt er at alle våre studenter skal ha en arena for å bli kjent med andre og styrke felleskapet blant studentene.

Vi arrangerer både faglige og sosiale eventer som er åpne for våre medlemmer, samt at vi har flere samarbeidspartnere på laget som gir deg som SYK-medlem ulike rabatter og fordeler. Oversikt over dette finner du på nettsiden vår.

Kontaktinformasjon:
post@sykuis.no

Nettside

MASTØK

Mastøk er linjeforeningen for masterstudent innen master i regnskap og revisjon og i økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen ved UiS. Mastøk har som mål å skape og opprettholde et godt sosialt miljø blant masterstudentene, både gjennom faglige og sosiale arrangementer, og arrangementer knyttet til næringslivet. På denne måten søker Mastøk å koble studenter og næringslivet sammen og legge til rette for nye relasjoner og nettverk. Mastøk er også opptatt av å sikre kvaliteten på masterstudiet i Regnskap og revisjon, og Økonomi og administrasjon. Vi jobber aktivt for det faglige.

Kontaktinformasjon:
leder@mastok.no

Facebook:

Hjemmeside:
www.mastok.no

MEL

MEL er linjeforeningen for master i Endringsledelse. Endringsledelse er et toårig masterstudium, som omhandler hvordan en kan påvirke og styre endringene i teknologi, marked og samfunn på strategisk og operativt nivå. Vi jobber for å skape et godt miljø både sosialt og faglig. MEL sprer kunnskap om studiet til studenter, samt til potensielle kommende arbeidsgivere. Dette arbeidet skjer gjennom blant annet bedriftspresentasjoner, alumnikvelder og semesterfester. Vi er også en sosial gjeng som liker å invitere til stipendpils og quizkvelder. Arrangementene er med på å bidra til godt samhold på studiet.

Kontaktinformasjon:
mel@stud.uis.no

Facebook:

JuFo

JuFo (Juristforeningen i Stavanger) er linjeforeningen for studenter som går rettsvitenskap ved UiS. Organisasjonens formål er å styrke det sosiale og faglige tilbudet til jusstudentene. Det viktigste JuFo gjør hvert år er å ta imot de nye studentene med en uforglemmelig fadderuke, der de knytter bånd seg imellom og blir en del av det etablerte miljøet. Videre arrangeres det flere festlige arrangementer som eksempelvis eksamensfester, nyttårsball, paintball & ølsmaking gjennom året.

JuFo er også en viktig bidragsyter til det faglige tilbudet på campus og er bindeleddet mellom studentene og næringslivet. Det arrangeres blant annet en årlig karrierekveld med potensielle arbeidsgivere. JuFo sørger også for at det er manuduksjoner og mønsterbesvarelser i samtlige fag.

Kontaktinformasjon:
leder@jufouis.com

Facebook:

Hjemmeside:
www.jufouis.com

NHSU

NHSU er en non-profit linjeforening og interesseorganisasjon for alle studenter ved Norsk Hotellhøgskole. Vi arbeider for å bedre det faglige og sosiale miljøet blant studentene på instituttet, samt være en ressurs for skolen gjennom akademisk tilbakemelding og representasjon i instituttstyret hvor vi sitter med 20% representasjon.

Organisasjonen styres demokratisk av Studentrådet som består av tillitsvalgte fra hver klasse på studiet. Studentrådets møter er vårt studentpolitiske forum der alle studenter inviteres til å delta i debatten om aktuelle saker. Vi arrangerer også en rekke aktiviteter for studentene våre, som blant annet studietur, quiz, fest og mye annet.

Kontaktinformasjon:
post@nhsu.no

Facebook:

Hjemmeside:
www.nhsu.no

SSF

SSF er linjeforeningen for alle som studerer sosiologi ved UiS. Vi ønsker medlemmer som er bachelorstudenter innen sosiologi (personalledelse, samfunnssikkerhet og generell), masterstudenter innenfor samfunnssikkerhet og endringsledelse, og studenter som tar årsenhet. Vi har som mål å jobbe for å ivareta sosiologistudentenes rettighet og skape engasjement på og rundt campus. I tillegg ønsker vi å få til en del sosiale sammenkomster og faglige arrangementer, for å skape samhold blant oss som studerer sosiologi. Å være medlem koster ingenting, og dere kan være med på arrangementer i så stor grad og av den arten dere selv ønsker.

Kontaktinformasjon:
ssf.uis@gmail.com

Facebook:

Statsviterne

Statsviterne er linjeforeningen til statsvitenskapsstudentene ved Universitetet i Stavanger. Et av våreformål er å bidra til et godt forhold mellom studentene på tvers av både klassetrinn og linjer. Vi er en linjeforening som jobber aktivt med å arrangere både faglige sosiale arrangementer. Mars 2016 arrangerte vi en studietur til Brussel, dette på initiativ av linjeforeningen. Studieturen var en god balanse mellom det sosiale samholdet og faglig. Ellers arrangerer vi blant annet turer, foredrag, fester og quiz. Alle som er studenter kan bli medlem av vår linjeforening, og ser du på deg selv som samfunnsengasjert er Statsviterne midt i blinken.

Kontaktinformasjon:
statsviterneuis@gmail.com

Facebook:

Instagram under Statsviterneuis

ØSF

Økonomistudentenes Forening er interesseorganisasjonen for alle studenter ved revisjons- og økonomisk/administrative fag på bachelornivå. Vi arbeider for å bedre det sosiale og faglige miljøet for våre studenter ved UiS, samt gi studentene muligheter til å knytte kontakter til næringslivet, slik som Næringslivsmessen og Revisjonsuka. Vi har sosiale arrangementer ca. en gang i måneden, blant annet bowling, paintball, temafester, quiz og en årlig tur til Røldal samt eget opplegg i fadderuka. Vi har rundt 800 medlemmer og alle kvalifiserte økonomi/revisjonsstudenter blir automatisk rettslige medlemmer i ØSF. Medlemsskapet er gratis.

Kontaktinformasjon:
leder@osf-uis.no

Facebook:

Hjemmeside:
www.osf-uis.no