Engasjert er et forum hvor alle studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS møtes. StOr bruker dette forumet som kommunikasjonsarena mellom seg og organisasjonene. I tillegg har StOr et Tillitsvalgsforum som er et forum for alle tillitsvalgte i styrer og utvalg ved UiS. Alle aktiviteter gjennom Engasjert- og Tillitsvalgsforum er frivillig, men organisasjonene plikter å delta på et visst antall engasjertmøter! Det innkalles til engasjertmøter ca hver 4. – 6. uke. For Tillitsvalgsforum vil det det innkalles til møter et par ganger i semesteret.

Klikk deg inn på linken under for å lese om vårt fantastiske engasjertmiljø ved UiS: Brosjyre engasjert 2017