EnvironmentaList

EnvironmentaList ønsker at…

Universitetet i Stavanger blir et universitet med fokus på etiske og bærekraftige løsninger.

Hverdagen til studentene skal bli så miljøvennlig som mulig. Dette inkluderer et grønt og etisk kantinetilbud, papirfritt pensum og økt satsing på sykkel og kollektivtransport.

Studentenes helse skal tas på alvor. Det innebærer opprettelse av en studentlegeordning på campus og at ventetid for psykolog blir kortet ned.

Universitetets Framtid – Etikk og Bærekraft

Utdanning er et av de viktigste midlene vi har for å skape en god framtid, og universitetet har en plikt til å bidra til en ansvarlig utvikling.

Våre mål:

 • Universitetet må ha etiske retningslinjer og jobbe for en mer bærekraftig utvikling.
 • Universitetet bør vektlegge miljøsertifiserte tjenester, leverandører og varer i alle innkjøpsprosesser.
 • For å beskytte akademisk frihet, bør ikke universitetet inngå avtaler med selskaper som setter krav for hvordan pengene skal brukes.
 • Universitetet bør utvide bredden av studietilbud som gir kompetanse til grønne arbeidsplasser.
 • Pensum i eksisterende studietilbud skal i større grad vurderes i et klimaperspektiv
 • Universitetet bør utnytte takarealet på bygninger til grønn teknologi. Tiltak her kan være utbygging av solcellepaneler eller takterrasse med hage.
 • Kartlegge utslipp for universitetet og bruke dette til effektivisering
 • Arbeide for at nye bygg på campus er nullutslipps- eller plusshus.

Miljøvennlig Studenthverdag

Våre mål:

 • Det må tilrettelegges for syklister ved universitetet. Vi ønsker sykkelpumper, stasjoner for sykkelreparasjon og flere sykkelparkeringer.
 • Studentrabatt for bysykler i Stavanger.
 • Flere parkeringsplasser på campus for elbiler og el-sykler.
 • Muliggjøre reservasjon av parkeringsplasser for studenter som er avhengige av bil.
 • Innføre en fordelsordning for kompiskjøring.
 • UiS som knutepunkt når det planlegges ruter for kollektivtransport.
 • Fjerne aldersgrensen på studentkort på buss for heltidsstudenter.
 • Et grønt og etisk kantinetilbud, med mer økologiske, allergivennlige og planebaserte tilbud.
 • Arbeide for plantebaserte tirsdager hos SiS.
 • Det skal legges til rette for kildesortering og resirkulering på campus
 • Nye studentboliger bør bygges med energimerking A.
 • Øke bruken av papirfritt pensum og digital eksamen.
 • Valgfri betaling av kopipenger i semesteravgift og videreføring av kopipenger mellom semestre.
 • Tidligere versjoner av pensumlitteratur skal kunne brukes i emner hvor dette er hensiktsmessig.

Studenthelse

Våre mål:

 • Ha egne studentleger på campus.
 • Øke antallet studentpsykologer slik at det samsvarer med behovsnivå og korter ventetiden.
 • Forenkle og øke helserefusjonsgrensen.
 • For at alle studenter skal ha tilgang til treningstilbudet til SiS er det nødvendig med et mer fleksibelt medlemskap for eksempel klippekort eller kvartalkort.
 • Sikre godt inneklima. Foreta jevnlige målinger av luftkvaliteten.
 • Oppgradere eldre ventilasjonsanlegg.
 • Redusere mengden nakne betongvegger da dette skaper skadelig betongstøv.

Listemedlemmer

Vegard Solbakk Fuglseth
Jakob Hyllseth Ryen
Jan Kristoffer Johnsen
Silje Isabel Tungland Porturas
Mahdi Aminy
Erling Nicolaisen
Magnus Jordal Iversen
Håvar Strande Årnes
Ashraf Mahmoud
Tor Håkon Carlsson
Shan Muhammad Amin
Anne Hodne Efteland
Kristian Strømnes
Hege Kristoffersen Bjelland
Gorana Drobac
Volodymyr Gontsa