Arbeidsutvalget i StOr er det øverste utøvende organet for studenter ved Universitetet i Stavanger. Det betyr at Arbeidsutvalget jobber for studentenes rettigheter og de arbeidsoppgaver innen studentpolitikk som er pålagt av Studentparlamentet.

Arbeidsutvalget er valgt av Studentparlamentet og består av leder, nestleder for læringsmiljø og nestleder for utdanning. Arbeidsutvalget i StOr får permisjon fra sine studier for å arbeide med å legge til rette for et aktivt studentmiljø som skal fremme studentenes velferd, sosiale- og kulturelle interesser så vel som faglige behov.

Fredag 11. mai skal nytt Arbeidsutvalg velges.

Studenter ved Universitetet i Stavanger kan velges til StOrs organer, dersom de har betalt semesteravgift i det semesteret de stiller til valg. Sittende Arbeidsutvalg har også mulighet til å still til gjenvalg. Det kreves ingen forkunnskaper for å stille til valg i Arbeidsutvalget annet enn at det kan være til fordel å ha kjennskap til studentpolitisk arbeid. Ved å arbeide med studentpolitiske saker i StOr får man en unik arbeidserfaring og kompetanse innen ledelse, organisasjonsutvikling, offentlig forvaltning, og utdanningspolitikk, for å nevne noe.

Det er mulig å stille til valg helt frem til de individuelle vervene velges under Studentparlamentets valgforsamling 11.mai, men dersom du ønsker å bli vurdert av valgkomiteen må du sende søknad til valgkomite@stor.uis.no innen 16.april .