Her er innkalling og saksliste til studentparlamentsmøtet
Når: 14 oktober fra klokken 16.00 – antall saker fra listene avgjør tidsbruk.
Hvor: Hotell Viktoria


Innkalling og Saksliste 27.11.19
Forslag til budsjett 2020
Søknadstekst fra Unicef
Søknadstekst fra SAIH
Halvårsrapport for høstsemesteret 2019
Half yearly rapport
Innstilling fra valgkomiteen
Kapittel UiS i Samfunnet 2030
Chapter UiS in the Community 2030
Studiekvalitet vs effektivitet
Quality of Study vs. Efficiency
Halvårsrapport KK

Innkalling og Sakliste til Studentparlamentsmøte 09.10.19
Forslag til nytt valgreglement
Rapport Fadderfestivalen 2019
UiS i samfunnet 2025 fra 2012

Innkalling og saksliste til Studentparlamentsmøte 28.08.19
Endringer i økonomireglement
Halvårs økonomirapport for StOr
Resultatrapport
StOr økonomireglement 2018 med endringer
StOr økonomireglement forslag høst 2019
Studentstrategi 2025

Innkalling og saksliste ekstraordinært Studentparlamentsmøte 07.06.19
Vedtak om ekstraordinært parlamentsmøte
Innstilling Fadder nestleder

Innkalling og saksliste 15.05.19
23-19 Revisors beretning 2018
Forklaring resultatrapport
24-19 Budsjett 2019
29-19 Prinsipprogram StOr 2019-2021
29-19 Program of Principles StOr 2019-2021
Orientering Fadder – Miljøtiltak Fadder 2019
Orientering fra SiS ang bokpakker SiS bok

Innkalling og Saksliste 20.03.2019
Orienteringer fra StOr leder
13-19 StOr leder inn i rektors ledelsesmøter på UiS
13-19 President of StOr attending leader meetings at UiS
14-19 Flere stikkontakter på campus
15-19 Bokpakker til alle studier
15-19 Book packages in all studies
16-19 Deltakelse under Fadderuken
16-19 Participation at the Fadderfestival
17-10 Integration of international Students

Innkalling og saksliste 16.02.2019

Orienteringer fra arbeidsutvalget
01-19 Halvårsrapport for høstsemesteret 2018
02-19 Rapport studentvalget 2018
03-19 Valgkomiteens innstilling til KK 2019
04-19 Resolusjon for en mer forutsigbar studiehverdag
09-19-1 Forslag til ny forretningsorden 2019
09-19-2 Endringer i forretningsorden
10-19 Resolusjon om medisinutdanning ved UiS

07.12.18 Saksliste ekstraordinært

55-18-3 Rapport Fadderfestivalen 2018
55-18-5 Samlet dokument, spm og svar
55-18-6 Spørsmål fra Studentparlamentet
55-18-7 Svar fra tidligere faddersjef
55-18-8 PSS Rapport

19.11.18 Saksliste

55-18-4 Endelig resultatrapport Fadder 2018 opp mot budsjett, Fadder 2018
59-18-1 Budsjett Fadder 2019
59-18-2 Utdypende forklaring til inntekter i budsjett
59-18-3 Utdypende forklaring til kostnader i budsjett
59-18-4 Begrunnelse for bruk av t-skjorter
59-18-5 Mål og visjoner Fadder 2019
60-18 StOr økonomireglement 2018
61-18-1 Arbeidsavtale Leder for Fadder i StOr
61-18-2 Arbeidsavtale Nestleder for Fadder i StOr
64-18-1 Resolusjon, nyskapende utdanningsløsninger
66-18 Halvårsrapport fra KK H18
68-18 Resolusjon om Psykisk Helse ved UiS

10.10.18 Saksliste

10.10.18 StOr orienterer ved leder
10.10.18 StOr orienterer ved Nestleder for Læringsmiljø
54-18 StOr-rapport om SHoT 2018
55-18 Fadder rapport 2018, kommentar fra AU
55-18 Fadder rapport 2018, ikke godkjent
55-18-2 Resultatrapport per oktober, Fadder 2018
56-18 Fadder som egen organisasjon

13.09.18 Saksliste

13.09.18 StOr orienterer ved leder
Vedlegg 34-18-1 Dagens Økonomireglement
Vedlegg 34-18-2 Revidert økonomireglement
Vedlegg 48-18-1 Halvtårsrapport
Vedlegg 48-18-2 Budsjett opp mot halvtårsrapport

Innkalling med sakspapir 11.mai 2018

Leder av StOr orienterer
Orientering Nestleder for Læringsmiljø av StOr
Vedlegg 23-18-1 Rapport fra valgkomiteen 2018
Vedlegg 24-18-1 Innstilling fra Valgkomiteen Leder
Vedlegg 25-18-1 Innstilling fra Valgkomiteen Nestleder for Læringsmiljø
Vedlegg 26-18-1 Innstilling fra Valgkomiteen Nestleder for Utdanning
Vedlegg 27-18-1 Valgkomiteens innstilling Faddersjef
Vedlegg 28-18-1 Innstilling fra Valgkomiteen Universitetsstyrerepresentanter
Vedlegg 33-18-1 Brev fra regnskapsfører
Vedlegg 34-18-1 Dagens Økonomireglement
Vedlegg 37-18-1 Kontrollkomiteen sin halvårsrapport
Vedlegg 38-18-1 Forslag vedteksendringer
Vedlegg 38-18-2 Vedtekter fullstendig forslag
Vedlegg 38-18-3 Dagens vedtekter
Vedlegg 39-18-1 Arbeidsprogram 2017-2018
Vedlegg 39-18-2 Handlingsplan 2018-2019
Vedlegg 40-18-1 Stillingsbeskrivelse Leder
Vedlegg 40-18-2 Stillingsbeskrivelse Organisatorisk Nestleder
Vedlegg 40-18-3 Stillingsbeskrivelse Politisk Nestleder
Vedlegg 42-18-1 Kolliderende eksamener

Innkalling med sakspapir 09.april 2018

Vedlegg Opprinnelig mail
Vedlegg Åpent brev til styret og ledelsen ved UiS

Innkalling med sakspapir 20.mars 2018

Vedlegg Budsjett revidert-StOr
Vedlegg Fadderbudsjett Revidert 2018.1.2
Vedlegg GRUPPEROM
Vedlegg Leder
Vedlegg Organisatorisk-Nestleder
Vedlegg Politisk-Nestleder
Vedlegg Orientering
Vedlegg Sak om Studentkoppen til Studentparlamentet
Vedlegg til budsjettet inntekter for fadderfestivalen 2018
Vedlegg til Revidert budsjettet utgifter for fadderfestivalen 2018
Vedlegg Åpent brev til styret og ledelsen ved UiS

Innkalling med sakspapir 18.februar 2018

Orienteringer fra Arbeidsutvalget i StOr
Vedlegg Resolusjon-Ståoppforakademiskfrihet
Vedlegg Retningslinjer for begrunnelse

Innkalling med sakspapir 22.november 2017

Vedlegg 47-17.1 Fadderbudsjett 2018
Vedlegg 47-17.2 Vedlegg til inntekter
Vedlegg 47-17.3 Vedlegg til utgifter
Vedlegg 49-17.1 Endringer i vedtektene (visning)
Vedlegg 49-17.2 Endringer i vedtektene (endelige)
Vedlegg 50-17.1 Arbeidsgruppens innstilling
Vedlegg 52-17.1 Rapport KK
Vedlegg 53-17.1 Arbeidsprogram uthevet
Vedlegg 53-17.2 Rapport – Arbeidsprogrammet
Vedlegg 54-17.1 CAIA 14-17
Vedlegg 54-17.2 CAIA 18-21
Vedlegg 55-17.1 Resolusjon – sexolog
Vedlegg 57-17.1 Sak fra Environmentalist
Vedlegg Arbeidsutvalgets orientering

Innkalling med sakspapir 18.oktober 2017

Vedlegg Arbeidsutvalgets orientering til Studentparlamentet
Vedlegg Course of Action for International Affairs
Vedlegg Fadder Rapport 2017
Vedlegg Resolusjon om tilretteleggingstilbudet for studenter med nedsatt funksjonsevne ved UiS

Innkalling med sakspapir 13.september 2017

Vedlegg Orientering AU
Vedlegg invitasjon til møte for 20 kr-ordningen
Vedlegg Orientering til eventueltsak 39
Vedlegg Sommerfullmakt
Vedlegg Resolusjon Kjønnsnøytrale toaletter.pdf