10.10.18 Saksliste

10.10.18 StOr orienterer ved leder
10.10.18 StOr orienterer ved Nestleder for Læringsmiljø
54-18 StOr-rapport om SHoT 2018
55-18 Fadder rapport 2018, kommentar fra AU
55-18 Fadder rapport 2018, ikke godkjent
55-18-2 Resultatrapport per oktober, Fadder 2018
56-18 Fadder som egen organisasjon

13.09.18 Saksliste

13.09.18 StOr orienterer ved leder
Vedlegg 34-18-1 Dagens Økonomireglement
Vedlegg 34-18-2 Revidert økonomireglement
Vedlegg 48-18-1 Halvtårsrapport
Vedlegg 48-18-2 Budsjett opp mot halvtårsrapport

Innkalling med sakspapir 11.mai 2018

Leder av StOr orienterer
Orientering Nestleder for Læringsmiljø av StOr
Vedlegg 23-18-1 Rapport fra valgkomiteen 2018
Vedlegg 24-18-1 Innstilling fra Valgkomiteen Leder
Vedlegg 25-18-1 Innstilling fra Valgkomiteen Nestleder for Læringsmiljø
Vedlegg 26-18-1 Innstilling fra Valgkomiteen Nestleder for Utdanning
Vedlegg 27-18-1 Valgkomiteens innstilling Faddersjef
Vedlegg 28-18-1 Innstilling fra Valgkomiteen Universitetsstyrerepresentanter
Vedlegg 33-18-1 Brev fra regnskapsfører
Vedlegg 34-18-1 Dagens Økonomireglement
Vedlegg 37-18-1 Kontrollkomiteen sin halvårsrapport
Vedlegg 38-18-1 Forslag vedteksendringer
Vedlegg 38-18-2 Vedtekter fullstendig forslag
Vedlegg 38-18-3 Dagens vedtekter
Vedlegg 39-18-1 Arbeidsprogram 2017-2018
Vedlegg 39-18-2 Handlingsplan 2018-2019
Vedlegg 40-18-1 Stillingsbeskrivelse Leder
Vedlegg 40-18-2 Stillingsbeskrivelse Organisatorisk Nestleder
Vedlegg 40-18-3 Stillingsbeskrivelse Politisk Nestleder
Vedlegg 42-18-1 Kolliderende eksamener

Innkalling med sakspapir 09.april 2018

Vedlegg Opprinnelig mail
Vedlegg Åpent brev til styret og ledelsen ved UiS

Innkalling med sakspapir 20.mars 2018

Vedlegg Budsjett revidert-StOr
Vedlegg Fadderbudsjett Revidert 2018.1.2
Vedlegg GRUPPEROM
Vedlegg Leder
Vedlegg Organisatorisk-Nestleder
Vedlegg Politisk-Nestleder
Vedlegg Orientering
Vedlegg Sak om Studentkoppen til Studentparlamentet
Vedlegg til budsjettet inntekter for fadderfestivalen 2018
Vedlegg til Revidert budsjettet utgifter for fadderfestivalen 2018
Vedlegg Åpent brev til styret og ledelsen ved UiS

Innkalling med sakspapir 18.februar 2018

Orienteringer fra Arbeidsutvalget i StOr
Vedlegg Resolusjon-Ståoppforakademiskfrihet
Vedlegg Retningslinjer for begrunnelse

Innkalling med sakspapir 22.november 2017

Vedlegg 47-17.1 Fadderbudsjett 2018
Vedlegg 47-17.2 Vedlegg til inntekter
Vedlegg 47-17.3 Vedlegg til utgifter
Vedlegg 49-17.1 Endringer i vedtektene (visning)
Vedlegg 49-17.2 Endringer i vedtektene (endelige)
Vedlegg 50-17.1 Arbeidsgruppens innstilling
Vedlegg 52-17.1 Rapport KK
Vedlegg 53-17.1 Arbeidsprogram uthevet
Vedlegg 53-17.2 Rapport – Arbeidsprogrammet
Vedlegg 54-17.1 CAIA 14-17
Vedlegg 54-17.2 CAIA 18-21
Vedlegg 55-17.1 Resolusjon – sexolog
Vedlegg 57-17.1 Sak fra Environmentalist
Vedlegg Arbeidsutvalgets orientering

Innkalling med sakspapir 18.oktober 2017

Vedlegg Arbeidsutvalgets orientering til Studentparlamentet
Vedlegg Course of Action for International Affairs
Vedlegg Fadder Rapport 2017
Vedlegg Resolusjon om tilretteleggingstilbudet for studenter med nedsatt funksjonsevne ved UiS

Innkalling med sakspapir 13.september 2017

Vedlegg Orientering AU
Vedlegg invitasjon til møte for 20 kr-ordningen
Vedlegg Orientering til eventueltsak 39
Vedlegg Sommerfullmakt
Vedlegg Resolusjon Kjønnsnøytrale toaletter.pdf