Eira

Eira Aas Eide er innstilt av valgkomiteen som nestleder for læringsmiljø.

Motivasjon for å stille til vervet 

Jeg har lenge tenkt på å stille til valg som nestleder for læringsmiljø i StOr, og det er flere faktorer som spiller inn i den avgjørelsen. Før jeg fikk mitt første verv trodde jeg ikke at det var å engasjere seg var noe som kunne passe for meg i det hele tatt. Vervet i YATA har åpnet mine øyne for viktigheten og utbyttet en får ved å engasjere seg. Det er så mye mer ved studietiden, enn bare å sitte på biblioteket og lese pensum til ulike fag. Det er mange studenter som kommer helt ferske ut av videregående, til en ny by hvor de ikke kjenner noen. Studiekvalitet er selvfølgelig viktig, men det er også viktig å ha noe å henge fingrene i.  En stor del av studenttilværelsen er å være sosial, om det er gjennom idrett, linjeforeninger eller andre organisasjoner, er det viktig å ha et sted å høre til.

Jeg syns engasjertmiljøet på UiS er godt for de engasjerte, men jeg mener at det er viktig å engasjere flere studenter, og gjøre engasjertmiljøet større og mer inkluderende. Skape et miljø hvor terskelen for å ta turen innom Studentenes Hus er lav. Ikke bare ha åpne dører i teorien, men tilrettelegge og jobbe for et miljø hvor alle kan føle seg velkomne. Sette engasjertmiljøet og Studentenes Hus på kartet, slik at vi får et inkluderende og bredt studentmiljø.

Jeg har i løpet av det siste året hatt gleden av å få være med å hjelpe til ved flere av StOr sine arrangementer. Alt fra å steke vafler på vaffelfredag, å være med å hjelpe til i forbindelse med julelunsj og verdensdagen for psykisk helse, til å organisere juleavslutning på SH. Arrangementer som har mobilisert en rekke studenter, og vist at en møteplass og et avbrekk fra studiene i hverdagen.

Jeg tror at godt miljø på lærestedet, både innad på studiene, men ikke minst på tvers kan være med på å bedre hverdagen og bidra positivt til den psykiske helsen blant studentene i Stavanger.  I møtet mellom studenter fra ulike læresteder og studier møter man ulike fag og nye tanker i som gjør at man kan få nye perspektiver på eget fag.  Dette kan også være grunnlaget for å etablere nyttig tverrfaglig refleksjon og læring. Vi har tross alt i løpet av denne koronaperioden erfart at det er like mye det sosiale vi er på skolen for, som det faglige. Og for å kunne prestere godt faglig, er det for mange ekstremt viktig med et godt sosialt miljø, og her tror jeg StOr er den viktigste aktøren for å få det sosiale miljøet ved UiS til å bli så bra som det over hodet kan bli. Da spesielt med tanke på å tilrettelegge for å følge opp ulike organisasjoner.

Det er ingen tvil om at et verv i StOr, ville vært en ny utfordring og en arbeidserfaring som er relevant med tanke på min utdanning i Statsvitenskap. Selv om dette også er grunner til at jeg har valgt og søke er det i all hovedsak muligheten til å få være med å jobbe for Stavangers studenter. Og for et bedre og mer åpent UiS, som er min hoveddrivkraft. Jeg har selv fått muligheten til å lære masse som er like viktig som det jeg lærer igjennom de konkrete fagene jeg har tatt, gjennom det miljøet som StOr legger til rette for, og de mulighetene vi er heldige nok til å ha når det kommer til å ha privilegiet av å engasjere seg.

Relevante erfaringer
Ved årets parlamentsvalg, hadde jeg hovedansvar for Liberalmoderat sin valgkamp. Dette var et arbeid som har gitt meg erfaring innen planlegging, og gjennomføring av valg, samt produksjon av valgmateriale, som flyers og plakater. Gjennom vervet mitt som økonomiansvarlig i YATA Stavanger, har jeg fått erfaring med regnskap, budsjett, generell økonomistyring, samt organisatorisk erfaring. Jeg har erfaring fra Velferdstinget, Studieprogramutvalget til IMS og Utdanningsutvalget, verv som har gitt meg nyttige erfaringer i møtet med studenter og studentorganisasjoner.

Jeg har hatt et praksisopphold hos KS (Kommunesektorens organisasjon), som har vært med på å gi meg lærdom når det kommer til å jobbe i team, gjennomføre intervjuer, lese sakspapirer. Jeg har også hatt gleden av å få være med å hjelpe til på ulike arrangementer i regi av StOr, noe som har gitt meg et innblikk i enkelte aspekter ved StOrs arbeid.

Tre målsetninger for perioden 
Jeg tror mulighetene er mange, men hvis jeg skal trekke frem tre målsetninger må det bli:

  • Å åpne engasjertmiljøet og engasjere flere studenter
  • Jobbe mot et mer representativt studentdemokrati, samt øke valgdeltakelsen
  • Gjøre StOr mer synlig for alle studentene ved Universitetet i Stavanger

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
Jeg tror også at denne koronakrisen som vi befinner oss i vil by på utfordringer. Både i form av at studenter har et større behov for å sosialisere seg når denne «lockdown» perioden er over, og ved tapet på interaksjon med medstudenter og forelesere. Det blir interessant å følge med på følgene av den påtvungne digitaliseringen vil bli, enten om det viser seg at det funker fint med digital undervisning, eller om læringsmiljøet lider, med tapet av den fysiske og personlige kontakten mellom studenter og forelesere. 

Jeg tror det kan være en utfordring å engasjere flere studenter, og gjøre engasjertmiljøet mer synlig og attraktivt for alle studenter. Også de som er som jeg var før jeg engasjerte meg: uvitende om at dette er noe de kan trives ekstremt godt med. Jeg tror også at det sosiale behovet for de fleste studenter vil være større i perioden hvor vi skal tilbake til hverdagen etter koronakrisen har dabbet av. En annen utfordring kan være å nå ut til alle studentene ved Universitetet i Stavanger, det er viktig å huske på at det ikke bare er campus på Ulanhaug, men at det er en studentmasse nede på Bjergsted også. Å markedsføre og gjøre valget relevant for alle, og få ut informasjonen slik at studentene forstår hvor mye de faktisk har å si.

Men alle utfordringer er muligheter til å finne gode løsninger. Er man på ballen tidlig, og legger til rette for at studenter kan møtes, om det så blir digitalt en periode er det viktig å være synlige. Jo fortere man kommer på banen, og «viser» seg fram for nye og gamle studenter, jo enklere tror jeg det vil være å mobilisere å få studentene til å innse hvor viktige de er for å opprettholde og forbedre miljøet ved UiS. Skape en god kultur hvor terskelen for å engasjere seg er lav, om det er å sitte i et styre, eller møte opp på aktiviteter de kan ha stor glede og stort utbytte av.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Tidligere kolleger har omtalt meg som lærevillig, samarbeidsvillig, punktlig og pliktoppfyllende. Dette sammen med mine erfaringer fra diverse verv og praksis er egenskaper jeg tror det er nyttig å ha med seg inn i dette vervet. I tillegg vil jeg nevne at jeg ikke er redd for å ta i et tak, og at jeg alltid er klar for en ny utfordring. Det eneste jeg angrer på når det kommer til min tid på UiS, er at jeg ikke engasjerte meg så tidlig som det første året mitt her. Dette vil jeg bruke til å jobbe med å engasjere flere studenter nå. Jeg er godt kjent med studiehverdagen i Stavanger, gjennom min bachelor i Statsvitenskap og mine øvrige verv og engasjement. Når jeg engasjerer meg og bestemmer meg for å gjøre noe, er jeg uten tvil et ja-menneske. Jeg tror også at mitt engasjement og min vilje til å bistå med å arrangere i regi av StOr viser at jeg allerede er på ballen når det kommer til å være med å ta miljøet på UiS til neste steg. Studenter og studenters trivsel i hverdagen er noe jeg brenner for, og det tror jeg er en forutsetning for å gjøre en god jobb som nestleder for læringsmiljø i StOr.