Motivasjon for å stille til vervet
Å sitte i ansettelsesutvalget har absolutt gitt meg mersmak på styrearbeid. Jeg syns det er givende å kunne bidra i saker som angår det faglige på universitetet. Jeg har fått positive tilbakemeldinger fra leder og medlemmer av utvalget, om at det arbeidet jeg gjør er bra, noe som også er med på å motivere meg til å stå på videre. Jeg deltok på kompetansehevingskurs for tillitsvalgte, som ble arrangert av StOr (15.-16. nov. 2019). Her ble styrearbeid og ansvaret vi tillitsvalgte står ovenfor diskutert. Jeg syns kurset var av stor nytte og var veldig interessant.

Som nestleder i BIF fikk jeg bl.a. mulighet til å delta på instituttmøter ved TN-fakultetet. Jeg følte jeg ble hørt på ordentlig, og fikk tilbakemelding om at mine innspill var bra. Jeg opplevde dette veldig motiverende. Som studentassistent har jeg også fått mulighet til komme med innspill som fremmer studentenes interesse, som har blitt godt tatt imot.

Samtidig som at jeg har trivdes svært godt i både BIF-styret og ansettelsesutvalget, har det gitt meg en driv og en lyst på å jobbe videre og utvikle meg selv i forhold til denne typen arbeid. Jeg har lyst å lære mer. Jeg mener det er utrolig viktig at studentenes meninger blir tatt i betraktning også i toppledelsen på UIS.

Relevant erfaring 
Jeg er studentrepresentant i ansettelsesutvalget på TN-fakultet (TNAU) for den nåværende perioden. Jeg har derfor god erfaring med behandling av ansettelsessaker, som også er en av typen saker som behandles i Universitetsstyret, samt gangen i selve møtene. Jeg har ofte lest meg opp på regler og retningslinjer som angår hver enkelt type sak i TNAU, for å kunne stille mest mulig forberedt til møtene. Jeg har trivdes svært godt med dette arbeidet.

Mitt engasjement for både faglig og sosialt miljø på UIS startet på ordentlig i 2018, da jeg ble valgt som bedriftskontakt i styret i byggingeniørenes linjeforening(BIF).Året etter(2019-2020) var jeg nestleder i BIF. Fra tiden som nestleder hadde jeg arbeidsoppgaver som protokollføring av styremøter, innkalling, bearbeiding av div. styredokumenter, samt samhandling med styremedlemmer. Jeg deltok også på noen engasjertmøter som stedfortreder for daværende leder i BIF.

Tre målsetninger for perioden

  • Bidra til at beslutninger som tas, skal tas på best mulig grunnlag. Sette meg ordentlig inn i alle saker som skal tas opp på møter, slik at jeg er godt forberedt.
  • Ta studentenes meninger i betraktning og sørge for at avgjørelser som tas er de beste for både studentene og universitetet.
  • Utvikle min egen faglig kompetanse innenfor styrearbeid og gjøre en så god jobb som mulig.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kan møte på i vervet?
Jeg ser for meg at jeg vil komme til å havne i situasjoner der det som er universitetets beste ikke nødvendigvis gjenspeiler det som «føles» best for studentene. Allikevel har jeg god tro på at jeg skal klare å forholde meg til dette på en bra måte. Jeg ser også for meg at det til tider blir mye å sette seg inni på en gang, når det nærmer seg styremøter.Men som nevnt tidligere har jeg god erfaring med nettopp dette fra ansettelsesutvalget.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg er veldig løsningsorientert og ønsker å bidra med det jeg kan i styret. Jeg er svært motivert for å gjøre et godt arbeid. Jeg har et bredt nettverk av studenter og faglig ansatte på UIS. Siden jeg nylig har vært nestleder i BIF har jeg god kontakt med veldig mange studenter på mitt studie. Jeg har også vært student assistent i en del fag, både innenfor min studieretning, men også innenfor fellesfag for hele TN-fakultetet. Jeg har opplevd å bli møtt med tillit fra ansatte -som f.eks. bli utvalgt til å planlegge og stå på stand på åpen dag. Jeg arbeider systematisk og effektivt. Jeg er ikke redd for å bidra i diskusjon og har alltid fokus på at det jeg kommer med skal bidra til å finne fram til riktig løsning. Jeg har stor respekt for det ansvaret som pålegges studentrepresentantene i styret.