Kontroll- og kvalitetskomiteen (KK) skal velges av Studentparlamentet på siste møte i høstsemesteret og består av 2 likestilte medlemmer.

Kontroll- og kvalitetskomiteen skal delta på møter i Studentparlamentet og på Arbeidsutvalgets innstillende møter. KK skal påse at StOrs politikk føres i tråd med vedtak og handlingsplaner. KK kan legge frem forslag til endringer av StOrs organisatoriske dokumenter ved revidering i Studentparlamentet, og KK sine merknader skal fremgå av det skriftlige saksfremlegget.

Kontaktinfo kontroll og kvalitetskomiteen
Mail: kk@stor.uis.no