Fakultet/enhet: Utdanningsavdelingen
Arbeidsområde: Sekretariat for Studentorganisasjonen, StOr
Stillingstittel/funksjonstittel: Organisasjonskonsulent
Lønnsplan
Stillingskode/-betegnelse: 1065 konsulent
Stillingsid:  
Fast/midlertidig: Fast
Stillingsstørrelse (%): 100 %
Godkjent:

 

 

Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert i Utdanningsavdelingen.

 

 • Som organisasjonskonsulent for StOr rapporterer stillingsinnehaver i tillegg til leder av StOr./li>

 

 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

 

 

Ansvarsområde

 • Rådgiver og sekretariatsfunksjon for StOr, inkl administrative funksjoner som økonomi og informasjon.

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og rådgivning overfor Studentstyret, Studentparlamentet, fakultetstyrene og Fadderutvalget i organisatoriske, økonomiske og personalrelaterte saker

 

 • Bistå leder og nestleder ved StOr i utredning og rådgivning ovenfor alle utvalg og organ i studentdemokratiet

 

 • Økonomi rapportering, budsjett og bilagsbehandling for StOr

 

 • Sekretariatsoppgaver for Studentstyret og Studentparlamentet

 

 • Ansvar for arkiv og generelle kontorrutiner ved sekretariatet, samt personalrelaterte saker og administrasjon

 

 • Planlegging og praktisk gjennomføring av konferanser, seminarer og andre arrangementer

 

 • Representasjonsoppgaver for StOr på kurs og seminarer, samt i enkelte råd og utvalg

 

 • Informasjonsarbeid, herunder utvikling av håndbøker og profilering i samarbeid med nestleder i Studentstyret

 

 • Ta i mot og hjelpe enkeltstudenter og studentorganer/foreninger ifm organisering

 

 • Ansvar for nettsidene til StOr og andre sosiale medier

 

 

Andre oppgaver kan tillegges stillingen og arbeidsoppgavene kan endres ved behov.