Arbeiderpartiets Studentlag

 

-Arbeiderpartiets Studentlag er et partilag som er organisert under Stavanger Arbeiderparti. Partilaget har som hensikt å være samlingsarena for studenter og unge akademikere som er politisk interessert og deler den sosialdemokratiske tankegangen. Vi organiserer politiske og sosiale arrangementer for studenter, og arrangerer foredrag som tar opp aktuelle problemstillinger i dagens samfunn. Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Vi vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle. Vil du bli med å utvikle et rettferdig samfunn som sikrer mennesker like muligheter til arbeid, trygghet og tilhørighet?

Kontaktinformasjon:  antoniakvalsvik@gmail.com                      Facebook   

 

 

Høyres Studenter

-Høyres Studenter arbeider for en konservativ fremskrittspolitikk som organiserer studenter ideologisk, sosialt og politisk. Forbundet fremmer konservative verdier i samfunnet generelt og i det akademiske samfunn spesielt. Som medlem i Høyres Studenter får du tilgang tilet nasjonalt nettverk av liberal-konservative studenter. Du får muligheten til å delta i debatten om forskning og høyere utdanning, og du kan bruke både det lokale og det sentrale nettverket ditt til å påvirke hvordan din studenthverdag skal se ut. Som medlem får du muligheten til å søke om deltakelse på utenlandskonferanser hos mange av våre søsterorganisasjoner i Europa. I tillegg arrangeres det mange ulike seminarer og debatter både i Stavanger og rundt om i det ganske land.

 

Kontaktinformasjon:   stavanger@hoyrestudent.no                      Facebook: