Får å kunne stå på stand ved UiS er den individuelle standaktør pliktig å gjøre seg kjent med retningslinjene for standvirksomhet ved UiS.

StOrs retningslinjer Stand UiS 2017