StOr_logo_farger-(2)

Si ifra!

Universitetet ønsker din tilbakemelding! Si ifra om alt fra dårlig renhold til alvorlige forhold som seksuell trakassering. Du kan også gi positive tilbakemeldinger. Du kan melde ifra om ting som har skjedd i undervisningen, mens du var i praksis eller på fritiden, så fremt det påvirker læringsmiljøet. Du kan si ifra om situasjoner som involverer andre studenter og/eller ansatte.

OBS! Ved umiddelbar fare for liv og helse, Varsle nødetatene

Si ifra!

Alvorlige og kritikkverdige forhold
Her kan du melde fra om alvorlige hendelser som for eksempel

mobbing/trakassering
uønsket seksuell oppmerksomhet
plagiat/forskningsjuks
økonomisk mislighold
Det skal være trygt å si ifra om kritikkverdige forhold ved UiS.

Feil og mangler ved læringsmiljøet
Feil og mangler ved læringsmiljøet
Her melder du ifra når noe må forbedres. Det kan dreie seg om

dårlig innemiljø (luftkvalitet, rot etc)
støy / uro i undervisningen
feil og mangler i rom eller bygninger
manglende universell utforming
feil og mangler ved utemiljø/campus

Positiv tilbakemelding
Her kan du gi ros og positive tilbakemeldinger. Vi setter pris på å få beskjed når ting er bra slik at vi kan fortsette med det! Du kan også foreslå forbedringer.