Si ifra!


Universitetet ønsker din tilbakemelding! Her kan du si ifra om alt fra dårlig renhold til alvorlige forhold som seksuell trakassering. Du kan også gi positive tilbakemeldinger.

Du kan melde ifra om ting som har skjedd i undervisningen, mens du var i praksis eller på fritiden, så fremt det påvirker læringsmiljøet.

Du kan si ifra om situasjoner som involverer andre studenter og/eller ansatte.

OBS! Ved umiddelbar fare for liv og helse: http://www.uis.no/om-uis/kontakt/krise/

Si Ifra! http://student.uis.no/laringsmiljo/si-ifra/