Alle som skal stå på stand ved UiS må søke StOr om standtillatelse. Det gjøres ved å fylle ut en standkontrakt, standaktøren får etter kort svar på om søknaden/kontrakt er godkjent.

Standkontrakt