Stillerom i Arne Rettedals hus:

Brukes av enkeltpersoner til ettertanke og bønn. Her finner du Bibel, Koran, bønneteppe og åndelig litteratur.

 

Hverdagsmesse i Kjell Arholms hus:

Hver 1 og 3 mandag kl. 11.45 holder studentpresten en enkel gudstjeneste med nattverd (20 min.). Studenter og ansatte er velkomne.

 

Hverdagsbønn i Kjell Arholms hus:

Hver 2 og 4 mandag kl. 11.45 er det felles bønnesamling med musikk. Åpen også for internasjonale studenter med engelsk tekst.

 

Muslimsk bønnerom i Kjølv Egelands hus.