Arbeidsutvalget

Medlemmene av arbeidsutvalget utgjør den øverste ledelsen i StOr. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder for utdanning og nestleder for læringsmiljø som er valgt av studentparlamentet og jobber fulltid med å gjøre studenthverdagen best mulig. I tillegg har vi en organisasjonskonsulent som tar seg av den daglige driften av organisasjonen.

Leder

Leder har det overordnede politiske og organisatoriske ansvaret for StOr. Leder har ansvaret for oppfølningen av arbeidsprogrammet som er arbeidsutvalgets styringsdokument fordi det legger føringen for hva studentparlamentet ønsker å oppnå for den gjeldende perioden. Leder er også ansvarlig for oppfølgningen av det eksterne nettverket og ansvarlig for kontakten med universitetets toppledelse og studentrepresentantene i universitets-styret.

Nestleder for læringsmiljø

Nestleder for Utdanning

Organisasjonskonsulent