Valgkomiteen søker nå etter to nye studentrepresentanter og to vararepresentanter i Universitetsstyret. Er du den vi leter etter?

Vil du være en del av toppledelsen ved UiS? Ønsker du å være studentenes stemme? Da vil vi høre fra deg! 

Universitetsstyret består av elleve representanter sammensatt av to studentrepresentanter (med to varaer), fire eksterne medlemmer, tre interne og prorektor og rektor. Studentrepresentantene er svært viktige for styret og for studentene ved UiS, og har ansvar for å se hva som er best for universitetet og studentene. Alle de overordnede avgjørelser ved UiS fattes i styret, og det er et svært lærerikt og spennende arbeid. Vervet kan fint kombineres med studier.

Valgkomiteen skal innstille på to faste representanter og to vararepresentanter, hvor det skal etterstrebes å ha én mannlig og én kvinnelig blant begge, som skal sitte fra 01.08.20 – 31.07.21. 

Søkere til styret bør ha følgende kvalifikasjoner og egenskaper:
– Erfaring med styrearbeid.
– God kjennskap til og forståelse av UiS som institusjon.
– God kjennskap til studentmiljøets fokusområder.
– God samfunnsforståelse og politisk forståelse.
– Være løsningsorientert.
– Kunne sette seg raskt inn i saker.

Vervet har et grunnhonorar på 70.000 kr., samt et honorar på 7500/10500 kr. (under fire timer/over fire timer) per møte.

Søknadsfrist er 14.04.20.