Vil du påvirke fremtiden til UiS og studentene?

Universitetsstyret ved UiS består av en sammensetning på ti representanter, inkludert to studentrepresentanter (kvinnelig og mannlig), tre eksterne medlemmer, fire interne medlemmer og rektor. Studentrepresentantene spiller en avgjørende rolle i styret og representerer studentenes interesser på en ansvarlig måte. Styret tar alle de viktigste avgjørelsene som angår UiS og studentene, og det gir en unik mulighet for et lærerikt og spennende arbeid. Studentrepresentantene har også mulighet til å kombinere vervet med studiene sine.

Valgprosessen til universitetsstyret er unik, og du har sjansen til å være en del av den. Det er DU og de andre studentene som skal velge ut de mest kvalifiserte kandidatene til UiS-styret. Og det er ikke alt – alle søknader vil bli publisert på stavangerstudent.no, slik at du kan lese deg opp på hver enkelt kandidat før du bestemmer deg for hvem du vil stemme på. Dette er din sjanse til å være med å forme fremtiden til UiS og studentene. 

Perioden for vervet er fra 01.08.23 til 31.07.24. For å søke på vervet i styret, bør kandidatene ha følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

Erfaring med styrearbeid.
God kjennskap til og forståelse av UiS som institusjon.
God kjennskap til studentmiljøets fokusområder.
God samfunnsforståelse og politisk innsikt.
Evne til å finne løsninger på komplekse utfordringer.
Evne til å sette seg inn i ulike saker.


Vervet har et grunnhonorar på 67 800kr i tillegg til et honorar på 7 900 / 11 300
kroner per møte, avhengig av varigheten på møtene. 

Søknadsfristen for vervet er 16. april.

Dersom du har spørsmål knyttet til valget, vervet eller andre ting, ta kontakt med mikael.johnsen@uis.no