I forbindelse med nedstengningen av UiS i vår, vedtok Studentparlamentet å opprette et fond som studentorganisasjoner og linjeforeninger kan søke om penger fra. Tanken er at disse midlene skal brukes til å fremme studentengasjement og tilhørighet blant studentene ved Universitetet i Stavanger.   


Søknaden

Søknadsprosessen skal være enkel, slik at man kan bruke mest mulig tid og krefter på aktivitet for studentene. Det er satt av 50 000 kroner for 2020 og det er arbeidsutvalget i StOr som styrer tildelingen. Vi håper at så mange som mulig søker, sånn at aktivitetsnivået på UiS øker. Dersom det søkes om mer poenger enn vi kan dele ut, skal tildelingene vurderes basert på størst bidrag til engasjement og tilhørighet ved UiS.

Søknaden bør inneholde:

1.Beskrivelse av arrangementet

2. Hvem arrangementet er for og hvor mange dere tror vil delta

3. Beskrivelse av hva dere vil bruke støtten på. Dette kan gjøres ved å sende budsjett for arrangementet dersom dere ønsker det.  

4. Hvordan kan arrangementet bidra til å skape engasjement og tilhørighet blant studentene ved UiS?