Studentaksjonen for større Tappetårn/Students for the Best Tappetårn


 

  • Tappetårnet må utvides for å sikre tilgjengelighet for alle studenter. Universell utforming er nødvendig for å unngå sosiale dumping.
  • Øl, cider og vin på Tappetårnet bør subsidieres av Universitetet for å opprettholde Tappetårnet som lavterskeltilbud.
  • En ny etasje med alle rettigheter bør utredes.
  • Tappetårnet bør holde åpent hver dag, inkludert julaften.

English:

  • Tappetårnet needs to be extended to ensure availability for all students.  Design for universal accesibility is nescessary to prevent social dumping.
  • Alcoholic beverages at Tappetårnet has to be subsidized by the University to ensure Tappetårnet as a low threshold offer.
  • A new floor with all rights is to be looked at.
  • Tappetårnet should be open every day, including Christmas Eve.

 

Listemedlemmer/List member

Aleksander Egeli
Christian Pettersen<strong
Julie Eugenia Brænd
Øystein Lende Eriksen
Amalie Zwerg Gran
Trym Are Selland Johnstuen
Julia Wong
Bjørn Reidar Klingenberg Schaal
Anne Marie Lund
Benjamin Aarsland Erikstad
Magne Bartlett