• Anonym telefon- og chat-tjeneste for og av studenter.

2. Hvilke tidsrom er tjenesten tilgjengelig?

  • Fredag og lørdag mellom 20:00 – 08:00.

3. Hvem kan ringe inn?

  • Alle studenter kan ta i bruk tjenestetilbudet. Dette skal være et lavterskeltilbud for alle studenter som har behov for å snakke med noen.

4. Hva fokuserer Studenttelefonen på?

  • Studenttelefonen skal sette studentenes mentale helse på den politiske dagsorden og øke studentens velferdstilbud.

5. Når kan jeg ta i bruk tjenesten?

  • Studenttelefonen har oppstart våren 2018

 

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli frivillig medarbeider i Studenttelefonen:

  • Må ha fylt 20 år
  • Må ha fullført minst ett år med høyere utdanning
  • Må kunne møte alle medstudenter med åpenhet og forståelse
  • Plikter til å delta på veilednings- og oppfølgingskurs i Stavanger
  • Ivaretar taushetsplikten
  • Rett og plikt til være anonym

 

Vi trenger frivillige medarbeidere! Fyll ut skjemaet om du ønsker å hjelpe dine medstudenter.

-Å bli frivillig i Studenttelefonen plikter til å delta på obligatorisk kursing, samt rett og plikt til å være anonym. Alle som melder seg som frivillig medarbeider i Studenttelefonen vil bli innkalt til intervju for videre samtale. Oppstart av intervjuer vil foregå i starten av det nye året.