Sylvester Onyeoghani Morka


Elaborate on your motivation for running for the position.
I desire to be an advocate and a strong voice in proposing and defending the interest and general welfare of all student.

Briefly describe your relevant experiences.
I currently serve as a student representative in the institute of Energy committee, where I have made strong input on the course structure and general learning environment. I have also worked with various Course representative in ensuring better delivery of the course content and lectures.

List three important issues for you.
Academic excellence.
Study/Social life balance.
Internship/Job placement support for student.

What challenges do you see yourself facing in this position?
1. Budgeting: creating the necessary social interactive environment while studying will require some financial commitment from the University.
2. Having to demand that the teaching methods is improved upon in a more simplified manner to aid student understanding. And also make the teaching more practical base and less theory/abstract.
3. The University having to create or improve on the relevant department responsible for student Internship and job placement support.

Why should you be chosen for this position?
1. I am sociable and I easily connect with people.
2. I have the ability to find solutions difficult and complex challenges.
3. I have the experience and capacity to deliver results.
4. Perfect understanding of society and good political insight.
5. I understand the focus area of the students environment.
6. I am versatile and can easily familiarize myself with various matters.
7. I have worked with the committee board and i have a good knowledge of the University.


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet:
Jeg ønsker å være en talsperson og en sterk studentstemme for å fremme og forsvare interessene og den generelle velferden til alle studenter.

Skriv kort om dine relevante erfaringer:
Jeg er for øyeblikket studentrepresentant i instituttets energikomite, der jeg har gitt betydelige bidrag til kurs/emne strukturen og det generelle læringsmiljøet. Jeg har også samarbeidet med ulike emneansvarlige for å sikre bedre kursinnhold og forelesninger. 

Nevn tre hjertesaker:
Akademisk fremragende.
Studie-/sosiallivsbalanse.
Praksis-/jobbstøtte for studenter.

Utfordringer du ser for deg at du kommer til å møte i dette vervet:
Budsjett: Å skape et nødvendig sosialt og interaktivt miljø mens man studerer vil kreve økonomisk støtte fra universitetet.
Å måtte kreve at undervisningsmetodene forbedres på en enklere måte for å hjelpe studentenes forståelse, og å gjøre undervisningen mer praktisk orientert og mindre teoretisk/abstrakt. Universitetet må opprette eller forbedre relevante avdelinger som er ansvarlig for studenters praksisplasser og jobbstøtte.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg er sosial og knytter enkelt kontakt med mennesker.
Jeg har evnen til å finne løsninger på vanskelige og komplekse utfordringer.
Jeg har erfaringen og kapasiteten til å levere resultater.
Perfekt forståelse for samfunnet og god politisk innsikt.
Jeg forstår fokusområdet til studentmiljøet.
Jeg er allsidig og kan enkelt sette meg inn i ulike saker.
Jeg har jobbet med komitéstyret og har god kjennskap til universitetet.