TEKNAT-LISTE

Teknat-listen ble opprettet for å representere studenter med studieretning innen real- og ingeniørfag. Vi ønsker å fremme studentenes meninger og behov. Eller er vi også opptatt av innovasjon og verdiskapning innen forskning. Trust me I’m an engineer!

Nøkkelsaker 
Mulighet for praksis i alle studier:
Praksis burde være innført i alle studieretningene for å øke kompetansen og gjøre studentene klar for arbeidslivet. Vårt forslag er å tilrettelegge praksis som et valgfag som studenter kan velge. Et slikt fag vil i disse tider gi studenter noe erfaring før de trer inn i arbeidslivet. 

Enklere studiehverdag:
Bedre studiehverdagen der man kan, om det skulle være noe som mangler på campus, ett behov som ikke blir møtt eller noe annet som kan lette studiehverdagen. 

Bare ha digital eksamen der oppgaven kan føres inn på PC:
Måten ark leveres på digital eksamen mener vi er veldig tungvint. Her går det eventuelt an å gå over til gamle typen ark (de med gjennomslag) ved digital eksamen. 

Formelark må kunne leveres på ark hvis studentene ønsker det på digital eksamen:
Under digital eksamen må man bla opp og ned mellom oppgaven og formelarket veldig ofte, dette gjør at studenten får mindre tid til å arbeide med eksamen.