Studenter har rett til å være representert – som tillitsvalgt kan du gjøre en forskjell!
En av de viktigste arbeidsoppgavene StOr jobber med er å følge opp og oppnevne studenter i alle styrer, råd og utvalg på Universitetet. Dette er nødvendig for at studentenes stemme skal bli hørt, og fremme studentenes perspektiv når det blir vedtatt viktige beslutninger. I kraft av Universitets- og høyskoleloven er det pålagt å ha minst 20 % studentrepresentasjon i alle styrer, råd og utvalg hvor det er beslutningsmyndighet. For at Universitetet i Stavanger skal utvikle seg i riktig retning, er jobben studentrepresentantene gjør, helt essensiell.

 

Bildet er tatt under Kompetansehevingskurset 2017.

Som Tillitsvalgt har du mulighet til å delta på Kompetansehevingskurs i regi av Universitetet i Stavanger. I 2017 ble kurset holdt ved Mo Laksegard. Deltakerne fikk kursing i møteledelse, roller og hvordan ivareta tillitsvervet i praksis. Med økt kompetanse fikk deltakerne også mulighet til å delta på en unik opplevelse der de fikk svømme med laks og ferskvannsdyr på en spennende laksesafaritur!

Fyll ut dette skjemaet om du ønsker å bli Tillitsvalgt:

English English Norwegian Norwegian