UiS Bistand

UiS Bistand er en humanitær studentorganisasjon for alle studenter ved Universitetet i Stavanger. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og er nøytral i politiske spørsmål og spørsmål knyttet til livssyn. UiS Bistand fremmer forslag om hvilke internasjonale humanitære organisasjoner som skal motta fra semesteravgiften. Dette kan være en eller flere organisasjoner. UiS Bistand jobber og for å bevisstgjøre og engasjere studenter ved UiS, gjennom å formidle kunnskap rundt internasjonalt humanitært arbeid. UiS bistand samler inn 40 kroner fra semesteravgiften til alle studenter ved UiS. Dersom man ikke ønsker å betale de 40 kronene kan de trekkes fra fakturaen. 

Disse midlene går til utviklingsarbeid i Mali samarbeid med UNICEF.