UiS Bistand

UiS Bistand er en studentorganisasjon som er åpen for alle studenter ved Universitetet i Stavanger. UiS Bistand jobber med internasjonal bistand og for å bevisstgjøre og engasjere studenter ved UiS i internasjonalt arbeid. UiS bistand samler inn de 40 kroner som studenter gir ved betaling av semesteravgiften. 

For våren 2022 går disse midlene til helseopplæring for etniske minoriteter i Myanmar i samarbeid med Stiftelsen Partners.

For høstsemesteret i 2022 er det vedtatt at disse midlene skal deles mellom SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) og stiftelsen Haydoms Venner.

For å lese mer om SAIH kan du gå inn på sidene deres her.

For å lese mer om stiftelsen Haydoms Venner kan du gå inn på sidene deres her.