UiS Bistand

UiS Bistand er en studentorganisasjon som er åpen for alle studenter ved Universitetet i Stavanger. UiS Bistand jobber med internasjonal bistand og for å bevisstgjøre og engasjere studenter ved UiS i internasjonalt arbeid. UiS bistand samler inn de 40 kroner som studenter gir ved betaling av semesteravgiften. 

For våren 2022 går disse midlene til helseopplæring for
etniske minoriteter i Myanmar i samarbeid med Stiftelsen Partners.