UiS Bistand

UiS Bistand er en humanitær studentorganisasjon for alle studenter ved Universitetet i Stavanger. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og er nøytral i politiske spørsmål og spørsmål knyttet til livssyn. UiS Bistand fremmer forslag om hvilke internasjonale humanitære organisasjoner som skal motta fra semesteravgiften. Dette kan være en eller flere organisasjoner. UiS Bistand jobber og for å bevisstgjøre og engasjere studenter ved UiS, gjennom å formidle kunnskap rundt internasjonalt humanitært arbeid. 

For våren 2021 valgte UiS Bistand å foreslå Stiftelsen Partners Norge som mottaker av bistandsmidlene samlet inn gjennom semesteravgiften. Dette ble vedtatt av studentparlamentet 25.11.2020.