Valgkomiteens tre medlemmer ble valgt på det første studentparlamentsmøte på høstsemesteret og består av .

Generelt om valgkomiteen og deres oppgaver
Valgkomiteen skal bestå av én leder og to medlemmer. Én av de tre skal være representant i studentparlamentet. Valgkomiteen skal innstille kandidater til det siste møtet i studentparlamentet på våren, og det siste på høstsemesteret. Per nå betyr dette at valgkomiteen er ferdig med sine oppgaver for dette semesteret, men de skal innstille på nytt medlem i kontrollkomiteen til siste møte på høstsemesteret. 

Dette er stillingene valgkomiteen skal innstille kandidater til:
– Leder, nestleder for utdanning og nestleder for læringsmiljø i StOr.
– To medlemmer til kontroll- og kvalitetskomiteen.
– To UiS-styrerepresentanter (og to varaer).
– Fadderstyrets leder, nestleder event og nestleder organisatorisk.

Valgkomiteen skal lage en innstilling på hver av kandidatene, men det er studentparlamentet som foretar den endelige beslutningen.

Hovedoppgaven til valgkomiteen er å intervjue kandidatene og på andre måter skaffe best mulig beslutningsgrunnlag for sin innstilling. Valgkomiteens innstilling og begrunnelse skal sendes ut senest syv kalenderdatoer før studentparlamentsmøtet.

Ved alle innstillinger skal valgkomiteen tilstrebe kjønnsfordeling og representasjon fra alle fakulteter.