Valgkomiteens tre medlemmer ble valgt på det første studentparlamentsmøte på vårsemesteret. Valgkomiteen består av én leder og to medlemmer. Én av de tre skal være representant i studentparlamentet. Valgkomiteen skal innstille kandidater til det siste møtet i studentparlamentet på våren, og det siste på høstsemesteret. Per nå betyr dette at valgkomiteen er ferdig med sine oppgaver for dette semsteret, men de skal innstille på nytt medlem i kontrollkomiteen til siste møte på høstsemesteret. 

Dette er stillingene valgkomiteen innstiller kandidater til:
– Leder, nestleder for utdanning og nestleder for læringsmiljø i StOr.
– To medlemmer til kontroll- og kvalitetskomiteen.
– To UiS-styrerepresentanter (og to varaer).
– Fadderstyrets leder, nestleder event og nestleder organisatorisk.

Valgkomiteen lager en innstilling på hver av kandidatene, men det er studentparlamentet som foretar den endelige beslutningen.

Hovedoppgaven til valgkomiteen er å intervjue kandidatene og på andre måter skaffe best mulig beslutningsgrunnlag for sin innstilling. Valgkomiteens innstilling og begrunnelse skal sendes ut senest syv kalenderdatoer før studentparlamentsmøtet.

Ved alle innstillinger skal valgkomiteen tilstrebe kjønnsfordeling og representasjon fra alle fakulteter.

Valgkomiteen består av:

Christian Hjelle – leder av valgkomiteen
Christian er tidligere sjef for Fadderfestivalen og har særlig erfaring fra hotellbransjen. Han studerer hotelledelse ved UiS. Han har også vært nestleder i et politisk ungdomsparti lokalt.

Amalie Skaiå Larsen
Amalie sitter i studentparlamentet for Sosialdemokratisk liste og er leder for Youth Atlantic Treaty Association Stavanger. I tillegg har hun tidligere erfaring fra et politisk ungdomsparti og andre frivillige organisasjoner. Hun går siste året på bachelorgraden sin i statsvitenskap. 

Alva Amalie Eide
Alva er styremedlem i Studentsamskipnaden i Stavanger og tidligere medlem av kontroll- og kvalitetskomiteen. Hun har i tillegg erfaring fra flere andre organisasjoner, deriblant vært nestleder nasjonalt i et politisk ungdomsparti og hatt nasjonale verv i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Hun går første året master i matematikkdidaktikk (utdanningsvitenskap). 

 
English English Norwegian Norwegian