Valgreglement


Valgreglement, revidert av Studentparlamentet 14.02.2018
Valgreglement 2018