Vedtekter


Vedtektene er StOr og Studentparlamentets lover. Vedtektene regulerer hele driften av StOr som organisasjon.

Vedtekter 2017