Velferdstinget i Stavanger er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker for alle studenter ved tilslutningsskolene til Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). Velferdstinget deler årlig ut velferdsmidler til alle studentorganisasjoner ved institusjoner knyttet til SiS. Totalt deles det ut rundt 2 millioner hvert år.

Støtten fra Velferdstinget har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbudet til studenter i regionen. Alle studentorganisasjoner, linjeforeninger og studentsamfunn kan søke om velferdsmidler. Velferdstinget består av følgende skoler:

– Universitetet i Stavanger
– BI Stavanger
– Kunstskolen i Rogaland
– Folkeuniversitetet
– Norsk Gestaltinstitutt
– VID Sandnes

Velferdstinget representerer ca. 12 000 studenter i Stavanger og Sandnes fordelt på de 7 tilslutningskolene.

Kontaktinformasjon:
vt-leder@sis.uis.no

Facebook:
www.facebook.com/VTStavanger