Styrevalg 2021

Valg av studentrepresentanter til universitetsstyret er et valg der alle studenter som er semesterregistrert kan stille til valg. Studentene kan og stemme på kandidatene. Valget varte fra 3 – 10 mai og hadde en oppslutning på 8,07 prosent. 

Følgende representanter ble valgt:  til

Genette Våge 

Fredrik Myklebust Iversen 

Marita Helland 

Philip Lundberg Jamissen