Sosialt støttefond 
Studentparlamentet bestemte i 2020 å opprette et fond som studentorganisasjoner og linjeforeninger kan søke om penger fra.

StOrs sosiale støttefondet er ment å fremme studentengasjement og tilhørighet blant studentene ved Universitetet i Stavanger. Studentundersøkelser viser at studentene har behov for flere arenaer der en kan knytte kontakt med medstudenter.


Støtteberettigelse
Søknaden må være i tråd med beskrivelsen av hensikten for det sosiale støttefondet.
Organisasjonen/foreningen som søker må ha inngått samarbeidsavtale med StOr.

Arbeidsutvalget vurderer innsendte søknader på bakgrunn av følgende momenter:
Hvor mange studenter som inviteres til aktiviteten.
I hvilken grad tilbudet er i tråd støttefondets hensikt om å fremme studentengasjement.
I hvilken grad tilbudet er i tråd med studentenes behov som fremkommer av SHOT undersøkelsen (alkoholfritt, lavterskel, sosialt, gratis).
Hvor mye organisasjonen/foreningen som søker har fått tildelt gjennom støttefondet tidligere.
Det er et mål om at mange organisasjoner skal benytte seg av tilbudet, heller enn at den samme organisasjonen benytter støttefondet mye.
Hvor stort behov organisasjonen/foreningen har for midlene for å kunne gjennomføre ønsket aktivitet.

Det sosiale støttefondet støtter ikke utgifter til;
Rusmidler
Lønn/honorar
Løpende utgifter
Utenlandsreiser
Organisasjoner eller aktiviteter som bryter med UiS’ etiske retningslinjer
Mat og drikke til interne arrangementer

Aktivitetsrapport og regnskap må sendes til arbeidsutvalget senest to måneder etter arrangementet/prosjektslutt

Alle søknader skal sendes inn minimum 2 uker i forkant av arrangementet.