Emnetillitsvalgt

Rollen som emnetillitsvalgt

Emnetillitsvalgte er studenter som representerer studentene på ett (eller flere) emner. Du blir med det nærmeste kontaktperson for medstudenter på emnenivå – hvilket forplikter deg til å fremme dine medstudenters synspunkt og meninger overfor emneansvarlig. Du vil med andre ord påvirke beslutninger som virker direkte inn på din studiehverdag. 

Emnetillitsvalgte skal velges av studentene ved et emne. Den kandidaten som får flest stemmer av sine medstudenter blir emnetillitsvalgt. Alle studenter som er meldt opp et emne på UiS kan stille til valg og stemme ved valg av tillitsvalgte til emnet. 

Emnetillitsvalgte velges senest 4 uker etter emnestart. Valget skjer enten fysisk i forelesning eller digitalt. Vervet som emnetillitsvalgt varer fra emnestart til emneslut. 

Dersom du ønsker å være tillitsvalgt for ditt emne kan du melde interesse for vervet i forelesning eller ved å kontakte emneansvarlig, studieprogramleder eller nestleder for utdanning i StOr.