Fadderordningen har ansvar for oppstartuken ved Universitetet i Stavanger. For faddere er det viktig at nye studenter får etablere seg på en annen arena enn i klasserommet ved skolestart. På denne måten blir det lettere å trå ut av komfortsonen og ta initiativ til å bli kjent med nye mennesker. Organisasjonen Fadder jobber målrettet for et bredt tilbud, slik at så mange studenter som mulig deltar.

Fadders visjon er at alle studenter ved UiS føler seg velkomne og inkludert. Dette gjennomføres gjennom Fadderfestivalen. Festivalen finner sted på Campus og varer en uke fra studiestart. Formålet med fadderordningen er at nye studenter skal finne seg til rette både sosialt sett og på campus. Under uken blir det lagt vekt på relasjonsbygging, trivsel og samhold. Ved UiS kan Fadderutvalget, i samarbeid med linjeforreningene, tilby blant annet konserter med anerkjente artister og arrangementer med ulike temaer.

Vi garanterer vennskap!

Kontaktinformasjon:
Stor-fadder@uis.no

Besøk hjemmesiden til Fadder
Eller sjekk oss ut på Facebook