Det var én kandidat som sendte inn søknad til vervet innen fristen for å være med i valgkomiteens innstillingsprosess. Valgkomiteen har valgt å innstille på Aurimas Lukosius som nestleder organisatorisk.

Aurimas har erfaring som fadderleder og er nåværende promoteringskoordinator i Stavanger for festivaler som Skral og Kadetten. Som promoteringskoordinator har han blant annet fått erfaring med å sette sammen team og delegere ansvar. I tillegg er han nåværende skiftleder hos Lucky bowl. Aurimas har en bachelor i sosiologi, der han har spesialisert seg på personalledelse, og har søkt seg inn på økonomistudier fra høsten.

Aurimas ønsker verv ved siden av studiet for å få en mer givende studenttid. Han har en særlig interesse for det å arrangere større engasjementer, og ønsker å skape det han omtaler som den beste fadderuken for de nye studentene. Han har positive erfaringer fra egne fadderuker, og hevder at de har formet hans egen tilværelse ved UiS. Dette ønsker han at fremtidige studenter ved UiS også skal oppleve. I tillegg anser han et verv som nestleder organisatorisk som relevant for fremtidige karriereveier.

Aurimas fikk tilsendt følgende case i forkant av intervjuet:

Lag et forslag til budsjett for Fadderfestivalen 2021.

Aurimas ønsker at Fadderfestivalen skal være positiv og inkluderende, og dette gjenspeiles i budsjettet. Han kommer med nytenkende ideer, og han trekker tydelige linjer mellom forslag til budsjett og egne ideer for Fadderfestivalen 2021. Han mener at kostnadskutt på enkelte poster kan medføre et enda mer sosialt arrangement, og kommer med detaljerte og velbegrunnede forslag. Budsjettet viser god økonomisk forståelse for driften av organisasjonen, og vi opplever at Aurimas vil utfylle Gila godt i hennes arbeid som faddersjef. I tillegg mener vi at hans erfaringer og ideer kan gjøre at ledertrioen kan ha stor fleksibilitet i sin ansvarsfordeling.

Grunnet kvaliteten på referansen, anså valgkomiteen det kun nødvendig å ta kontakt med én referanse, en som har fungert som kontaktperson for Aurimas i hans arbeid med Skral og Kadetten. Vi anså referansen som svært god, og Aurimas fremheves som en person med svært gode samarbeidsevner, der han tilpasser seg menneskene i teamet. Han har levert høy kvalitet på arbeidsoppgavene sine, og trekkes frem som en ærlig person som sier fra hvis han er usikker på arbeidsoppgavene.

Aurimas hevder at han er arbeidsvillig, positiv og tar mye initiativ. Han mener han er engasjert og punktlig, og setter pris på utfordringer. Han trives med samarbeid, og mener han har viktig erfaring når det kommer til teamarbeid med andre mennesker.

Vi anser Aurimas som en løsningsorientert og resultatorientert person. Han reflekterer godt rundt utfordringer og fordeler med å arbeide i team, og lover å arbeide hardt med oppgavene. Valgkomiteen er trygge på at Aurimas med sin motivasjon, refleksjoner fra case og dybdeintervju, samarbeidsegenskaper og arbeidslyst vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Aurimas er en svært egnet kandidat til vervet.

Godt valg!