Gila

Det var flere som sendte inn søknad til vervet innen fristen for å være med i valgkomiteens innstillingsprosess. Valgkomiteen har valgt å innstille på Gila Hotek til vervet som faddersjef.

Gila er tidligere sponsoransvarlig, og nåværende nestleder i START UiS, der hun er ansvarlig for det meste av driften til organisasjonen. Hun koordinerte også Jentemiddagen 2020, et av Rogalands største arrangementer, sammen med tidligere minister for forskning og høyere utdanning og nåværende næringsminister, Iselin Nybø. Jentemiddagen markerte kvinnedagen med representanter som toppolitikere, gründere, influensere og næringslivsaktører, og ble arrangert for å fremme kvinnelig entreprenørskap. Gila er nåværende student ved bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon, noe som kan gi henne kompetanse på områder som er særs viktig i vervet som faddersjef. Ved siden av studiet har hun en mentor fra Equinor, som kan fungere som en sparringspartner i arbeidet opp mot Fadderfestivalen 2021. Valgkomiteen tror at Gilas erfaringer vil komme godt med i et verv som faddersjef.

Vi opplever Gila som en svært motivert kandidat, som ønsker vervet for å opparbeide seg arbeidsrelevant jobberfaring, samtidig som hun har klare ideer og mål for Fadderfestivalen 2021.

Gila fikk tilsendt følgende caser i forkant av intervjuet:

Lag et eget festivalprogram. Fokus skal ligge på å få flere studenter til å delta. Forklar programmet ditt opp mot dette fokuset.

Lag et enkelt budsjett som samsvarer med ditt festivalprogram.

Vi opplevde særlig at casen knyttet til festivalprogram ble løst på en god måte. Gila hadde som overordnet mål å ha 4000 deltakere totalt. For å oppnå dette hadde hun tydelige ideer for markedsføring og artistrekruttering. Hun la vekt på samarbeid med linjeforeninger, studentorganisasjoner og næringsliv, og hadde tanker om hvordan disse kunne bli brukt til å knytte aktiviteter til både Stavanger sentrum og campusene. Det å introdusere relevante studentorganisasjoner og presentere studentbyen Stavanger fremheves i retningslinjene og visjoner for Fadder 2016-2022, og viser at kandidaten har forståelse for og innsikt i organisasjonen Fadder. Gjennom arbeidet i START UiS har Gila fått verdifull erfaring med sponsorarbeid, og hun har et godt nettverk som Fadder kan nyte godt av. Hun har tydelige ideer for hvordan Fadder kan få de beste sponsoravtalene som mulig.

Grunnet kvaliteten på referansen, anså valgkomiteen det kun nødvendig å ta kontakt med én referanse, en som har arbeidet med Gila i START UiS. Vi anså referansen som svært god, og Gila fremheves som pliktoppfyllende og engasjert. Referansen understreker at hun arbeider selvstendig og på eget initiativ, og at hun er en svært egnet kandidat til vervet som faddersjef.

Gila legger vekt på at hun jobber nøye og strukturert for å få gode resultater, og at hun har stor arbeidskapasitet. Hun hevder at hun utvikler gode og effektive prosedyrer i sitt arbeid, er løsningsorientert og leverer som avtalt. Gila fremhever sine sosiale egenskaper, og forteller at hun er glad i mennesker, elsker nye utfordringer, og regner seg selv som en som sprer entusiasme og godt humør i teamarbeid. Under intervjuet kommer hun med gode refleksjoner knyttet til konflikthåndtering.

Vi anser Gila som en person med tydelige mål og ambisjoner, som vil spre engasjement blant styremedlemmene og ha god kontroll på arbeidsoppgavene. Valgkomiteen er trygge på at Gila med sin motivasjon, relevante erfaring, samarbeidsegenskaper og pågangsmot vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Gila er den beste kandidaten til vervet.

Godt valg!