Det var flere kandidater som sendte inn søknad til vervet innen fristen for å være med i valgkomiteens innstillingsprosess. Valgkomiteen har valgt å innstille på Tycjan Karcz som nestleder event.

Tycjan studerer sykepleierstudiet, og har erfaring fra butikk, kafé og hjemmesykepleien i Stavanger kommune. I tillegg var han frivillig under Utopia 2019, noe som var med på å vekke hans interesse for festivalarbeid. Hans erfaring med stressende situasjoner i jobbsammenheng kan komme godt med i vervet som nestleder event. Tycjan mestrer flere språk, noe som kan være positivt i operativ drift under fadderfestivalen, samt i arbeidet med å bygge nettverk i utelivsbransjen. Dette kan i tillegg komme godt med i inkluderingen av internasjonale studenter.

Tycjan ønsker å gjennomføre et uforglemmelig minne og event, som kommer til å bli husket i lang tid. Han motiveres av å sette opp en så stor festival med medstudenter. Da han flyttet til Stavanger kom han uten nettverk, og trekker frem hvor uvurderlig fadderfestivalen var for han.

Tycjan fikk tilsendt følgende case i forkant av intervjuet:

Lag et forslag til festivalprogram for Fadderfestivalen 2021. Fokus skal være å få flere studenter til å delta i Fadderuken. Forklar programmet ditt opp mot dette fokuset.

Tycjan imponerte stort under caseutførelsen. Han viser til et detaljert festivalprogram som går fra mandag-søndag, der studentorganisasjoner og linjeforeninger blir inkludert. Han har et fokus på alkoholfrie arrangementer, og drar også inn faglig påfyll for studenter. Han er opptatt av at studentene skal bli kjent campusene, Stavanger by og de ulike tilbudene og velferdsordningene som eksisterer. Han reflekterer godt rundt utfordringer med å skape et festivalprogram som treffer hele studentmassen, og viser til et variert program som kan nå et stort publikum. Målsettingene stemmer godt overens med de andre innstilte kandidatene til Fadder.

Grunnet inntrykket fra dybdeintervjuet, anså valgkomiteen det kun nødvendig å ta kontakt med én referanse, en som har arbeidet med Tycjan på en kafé i flere år. Referansen fremhever Tycjan som lojal, pålitelig og arbeidsom. Tycjan ble understreket som en person som leverer høy kvalitet på arbeidet.

Tycjan fremhever seg selv som en hardtarbeidende og løsningsorientert person, som løser utfordringer som oppstår. Han understreker verdien av samarbeid og samhold, og ser på seg selv som en person som løser alle oppgaver med et smil om munnen. Han reflekterer godt rundt konflikt- og stresshåndtering, og peker på at han er nøyaktig og effektiv i arbeidet.

Tycjan imponerte stort under dybdeintervjuet og opplevdes som svært reflektert, tydelig og ydmyk. Han fremstår som en person som gir av seg selv, og som vil bidra til godt samhold, inkludering og ambisiøse, men realistiske målsettinger. Valgkomiteen er trygge på at Tycjan med sin motivasjon, gode refleksjoner, personlighet og arbeidsomhet vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Tycjan er den beste kandidaten til vervet.

Godt valg!