International Students Union List

//English below//

 

  Nøkkelsaker

   

  Utdannelse

  Begrunnelse på karaktersetting skal følge med eksamenskarakter

  Emne evaluering ved semesterslutt for å ta for å kvalitetssikre og se på forbedringspotensiale til emnet, pensum og undervisning

 

  Integrering

  Rimelige priser for norskkurs

  Reintrodusere b1/b2 språkkurs

  Engelsk deler av viktig studieinformasjon, eksempelvis informasjonforelesning for master programmer, åpningsseremonier, karrieredag presentasjoner osv.

 

  Område

  Bedre luft i forelesningssaler, grupperom og lesesaler

  Det skal være nok stikkontakter i alle forelesningssaler

 

  Key policy

   

  Education

 • A statement must be included with the grade on the exam
 • Course evaluations at the semester termination to address, quality and improvements that
  can be made to courses, curriculum and teaching.

 

  Integration

 • Reasonable prices for Norwegian language course.
 • Reintroduction of b1/b2 courses.
 • English sections for important course information e.g., master thesis briefing, opening
  ceremonies, career day presentations, etc.

 

  Area

 • Better air quality in lecture halls, group rooms and reading rooms.
 • There must be adequate electrical outlets in all lecture halls.