Valgkomiteen har innstilt på Adrian Prigel Jordahl som vara til Universitetsstyret. 

Motivasjon for å stille til vervet
I kjølvannet av dagens situasjon er dette en ekstremt spennende tid å arbeide i. Vi går inn i en tid hvor vi begynner å åpne opp igjen etter COVID-19, og både studenter så vel som ansatte trenger en trygghet i hverdagen. Jeg ønsker å ta del i dette arbeidet. Universitetet har mange viktige beslutninger som må gjøres i tiden fremover.

Jeg har også et ønske om å tilegne meg førstehåndskunnskap om hvordan styrer for større organisasjoner, som Universitetet i Stavanger, fungerer. Dette vervet er viktig, og vil være svært lærerikt.

Tidligere erfaringer
Jeg har lang erfaring fra frivillig arbeid, både gjennom studiene og på fritiden. Mesteparten av arbeidet innebar styreverv, og kommunikasjon med høgskole/universitet eller andre styrende organer.

Jeg har hatt forskjellige posisjoner på studentidretten ved Høgskolen i Lillehammer, hvor jeg startet som leder for en av idrettene, og hadde økonomisk ansvar på styret. Jeg ble senere stemt inn som leder for studentidretten, og jobbet tett med administrasjonen på universitetet.

Jeg har hatt frivillig verv som komitéleder ved CISV Norge, hvor jeg hadde ansvar for komiteen som skulle klargjøre og iverksette en internasjonal sommercamp for ungdom fra forskjellige land.

Jeg er for på styret i Start UiS, hvor jeg en er del av markedsføringsteamet.

Tre målsetninger for perioden 

  • Arbeide for at alle studenter har tilgang på fritidsaktiviteter.
    Både eventer med tilgang til alkohol, og eventer for de som ønsker det alkoholfritt. Studentenes trivsel er svært viktig for både livs- og studiekvaliteten.
  • Jeg ønsker å styrke universitetets knutepunkter.
    Det skal være mulig for både studenter og ansatte å oppholde seg på universitetet. Jeg ønsker å se et campus hvor det er mulig å tilbringe tiden sin selv utenom forelesning og jobb.
  • Øke motivasjonen for frivillig verv og arbeid.
    Disse vervene er ikke bare viktige for universitetet, men kan være positivt for studentene som skal søke jobb etter utdannelsen.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du vil møte på i vervet?
Først og fremst regner jeg med at det vil være utfordringer med forskjellige mål innad i styret. Styret består av aktører fra forskjellige bakgrunner (studenter, ansatte, styrer og eksternt), og jeg regner med at vi har ulike meninger om hva som er best for alle. Jeg regner også med at COVID-19 situasjonen ikke er helt under kontroll når vervet starter, og at vi fremdeles føler etterskjelvet. Det er uvisst hvor stor effekt viruset vil ha hatt på både økonomien og samfunnet. Jeg tror også at ting vil ta tid. Det krever mye forkunnskap og byråkrati før man endelig kan fatte en beslutning.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg anser meg selv som en person som er lett å omgås med. I tillegg har jeg mye erfaring fra styrearbeid tidligere, og vet hvordan dette fungerer. Jeg er heller ikke redd for å finne ut av ting jeg ikke vet om. Jeg tror jeg vil passe godt til vervet, både på bakgrunnav personlighet ogerfaring.