Else

Motivasjon for å stille til vervet
Jeg stiller som nestleder for læringsmiljø fordi jeg er en engasjert person. Jeg brenner for studentengasjement, og ønsker enda flere tilbud og mer engasjement på UiS. Mahnoor har i sin stilling gjort en fantastisk jobb som nestleder for læringsmiljø med en høy valgdeltakelse i studentvalget. Jeg ønsker å videreføre den gode jobben, samt arbeide for å øke det generelle engasjementet på UiS.

Relevante erfaringer
Jeg har vært nestleder i Velferdstinget i perioden 18/19, hvor jeg i løpet av året fikk med meg hva som rørte seg av engasjement på UiS. Spesielt gjennom tildelingsprosessen av velferdsmidler hvor jeg hjalp og fulgte opp studentorganisasjonene i søknadsprosessen. I tillegg har jeg relevant erfaring fra flere styreverv i både Rogaland Unge Høyre og Europeisk Ungdom, hvor jeg i sistnevnte også satt i sentralstyret. Jeg sitter også i både studentparlamentet og velferdstinget, og vil ta med erfaring fra disse organene inn i vervet.

Tre målsetninger for perioden

Mitt overordnede mål for perioden er å øke deltakelse og engasjementet, forklart med tre delmål:

  • Øke valgdeltakelsen i studentvalget
  • Bistå til at alle studenter lett skal kunne opprette en ny studentorganisasjon, samt ta kontakt med personer på studier uten linjeforeninger for å se om det kan opprettes en ny linjeforening
  • Være en støttespiller for de allerede eksisterende organisasjonene slik at vi sikrer at vi ikke mister engasjementet som allerede er tilstede.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?Hovedutfordringen vil være å klare å gjennomføre de målene jeg setter meg. Det er lettere sagt enn gjort å øke nivået av engasjement på UiS, men jeg tror at jeg sammen med gode støttespillere fra det resterende arbeidsutvalget absolutt skal være mulig.

Utfordringer i verv jeg har hatt tidligere har også vært mangel på tid, eller at et styresammensetningen ikke har fungert. Dette er noe man må jobbe med gjennom hele perioden, men jeg er klar til å ta på meg oppgaven som nestleder for læringsmiljø, og vil jobbe aktivt for å gjøre en god jobb.

En annen utfordring som det jobbes med allerede nå er å opprette et tillitsvalgtsystem som fungerer. Dette er noe av det UiS ble tatt på i kvalitetskontrollen, og vil være noe det nye arbeidsutvalget også må jobbe med. Selv om dette slik jeg forstår det ligger under nestleder for utdanning, vil det også være en arbeidsoppgave alle i StOr må ta på alvor.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg er en engasjert, ærlig og positiv jente som alltid går fullt inn for de oppgavene som jeg tar på meg. Jeg er flink til å samarbeide og å motivere andre. Med mye relevant erfaring kommer jeg til å gjøre det som er mulig for å oppnå mine mål. Jeg mener at jeg med min bakgrunn dermed vil være en god ressurs å ha i arbeidsutvalget for året som kommer.