Julia

Valgkomiteen har innstilt på Julia Andberg som nestleder for utdanning.

Motivasjon for å stille til vervet
Jeg ønsker fremstå stille på grund av at jeg vil være med å påvirke studentenes studiehverdag. Jeg har tidligere vært med i en rekke forskjellige studentorganisasjoner, tillitsvalgtverv og sitter nå som vara i styret till Studentsamskipnaden. Jeg har altså et brennende engasjement for studentvelferden, og gjennom å stille til StOr kan jeg få en sjanse til å faktisk få gjennomslag og aktivt bidra til studentenes beste. Jeg har lenge vært en del av engasjertmiljøet og har derfor hatt nesten daglig kontakt med StOr og Organisasjonskonsulent. Gjennom dette har jeg fått litt innsyn i deres arbeidsoppgaver og det har også resultert i et skikkelig stort interesse for å selv stille til StOr. Jeg ønsker alltid å forbedre og utvikle der jeg får mulighet, og å få være en del av StOr skulle være en veldig interessant og givende utfordring. En annen årsak hvorfor jeg har lyst å stille til StOr er på grund av at jeg ønsker å utvikle arbeidserfaringen vervet tilbyr, da jeg i fremtiden har lyst å jobbe med akkurat ledelse, utdanning, utvikling og kvalitet. Å få være en del av StOr skulle gi meg en fot inn på en arena jeg ønsker å arbeide med videre i livet. Arbeidet i StOr har en viktig betydning for meg, og jeg skulle trives veldig godt som en del av organisasjonen.

Relevante erfaringer
Jeg har det seneste året hatt vervet leder for UiSI–Universitetet i Stavangers Idrettslag der jeg har fått mye relevant erfaring innen for ledelse og organisasjon. Som leder har jeg vært administrativt og økonomisk hovedansvarlig for organisasjonen som helhet, i tillegg til alle gruppene tilknyttet UiSI. Noe av det viktigste jeg tar med meg fra UiSI er viktigheten av å fokusere på en organisasjon som helhet, bygge nettverk lokalt, regionalt og nasjonalt samt å tilrettelegge for informasjonsflyt og struktur innenfor organisasjonen. Jeg mener at dette er veldig relevant at ta med inn i StOr som just er en paraplyorganisasjon og det er viktig at ha evnen til at ta et steg tilbake og se hele bildet. Andre relevante erfaringer er mine to perioder som økonomiansvarlig i ESN Stavanger der jeg hadde ansvar over budsjett, VT søknader, daglig økonomi og regnskap. Jeg har også vært veldig aktiv i Fadderfestivalen, da jeg har vært både fadderleder i 2018 og en del av Fadderstyret 2019. Det viktigste jeg tar med meg fra Fadder er fremst planlegging og gjennomføring, i tillegg til teamarbeid. Som del av Fadderstyret jobber du konstant under stress og har alltid mange baller i lufta, hvilket er noe jeg trives godt med. Jeg har også dette skoleåret begynt å engasjere meg i Studentparlamentet og har fått et godt innblikk, og stor interesse, i studentpolitikken i Stavanger.

Tre målsetninger for perioden 

  • Tillitsvalgtsystem. Først og fremst ønsker jeg at arbeide med å få et fungerende system for tillitsvalgte. Dette er en hastende sak, og det er ikke noe vi selv alene kan få til, uten vi må ha et godt og tett samarbeid med Universitetet for at dette skal fungere. Vi må derfor aktivt ha tett kontakt med ledelsen på Universitetet angående dette, bedre kontakt med Bjergsted, bedre profilering om hva og hvor viktige tillitsvalgte er, samt at få fler studenter engasjert og interessert i blant annet Studentvalget. Vi mennesker er meningssøkende, og for at noe skal anses være viktig for studenten så må man overtale dem hvorfor det er viktig og relevant for akkurat dem, dem å få noe konkret ut av det. Vi må altså arbeide for at få et attraktivt tillitsvalgtsystem.
  • Mer kontakt mellom studentene og næringslivet. Mange studenter mener at deres studier har for lite kontakt med næringslivet, og jeg ønsker at arbeider for fler møteplasser mellom studenter, ansatte og arbeidslivet.
  • StOr bedre synlig for studentene. Studentbyen Stavanger skåret lavt på SHoT-undersøkelsen, hvilket er noe jeg ønsker at arbeide med under året i StOr. Jeg tror også at dette er ekstra viktig med tanke på dette semesteret med sosial isolasjon. Jeg ønsker at nå ut til flere studenter gjennom profilering for å engasjere mer studenter samt at få studentene at benytte seg av de tilbud Studentbyen Stavanger allerede har å tilby, men som kanskje ikke er godt nok synlig. I tillegg til god profilering på sosiale medier, ønsker jeg også at fortsette å arrangere små lavterskel arrangement for at få studentene mer til campus.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du møter i dette vervet?
Jeg tror at den største utfordringen jeg kommer å møte på er kommunikasjonsflyt. De forskjellige fakultetene og administrasjon virker slite med kommunikasjon mellom hverandre, hvilket er en stor frustrasjon hos mange studenter. Jeg tror derfor at holde informasjonsflyt kommer å være en krevende oppgave, men jeg mener også at jeg er bevisst over dette og forberedt på å legge ned tid og energi i oppgaven helt fra starten. Hvis vi skal få et fungerende system for tillitsvalgte så er kommunikasjonsflyt utrolig viktig.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg mener at jeg er en veldig kritisk reflektert person, og det er viktig for meg at se saker fra forskjellige perspektiv i planlegging og avgjørelser. Jeg ønsker å påstå at dette en viktig evne å ha med seg inn i StOr da det er studentenes beste som skal være i fokus, og det er viktig å skille mellom det og ens personlige ønsker. Jeg vil ikke kun arbeide for studentenes beste på kort sikt, men også tenke på det lange løpet. Jeg liker å ha struktur og orden, jeg lærer meg nye saker veldig fort, og jeg elsker å ta på meg nye utfordringer. Et godt arbeidsmiljø er blant det viktigste for meg, og jeg ser på meg selv som sosial og åpen, og ønsker alltid at arbeide for godt kommunikasjonsflyt og tillit i teamet. Som tidligere nevnt er dette også en arbeidserfaring som er veldig relevant for meg, og jeg skulle derfor legge ned mye tid og sjel i arbeidet. Engasjertmiljøet betyr mye for meg, og jeg håper at jeg for muligheten til å være med å videreutvikle Universitetets omdømme, studiekvalitet samt studentenes trivsel og velvære.