Valgkomiteen har innstilt på Martin Solheim som fast representant til Universitetsstyret.

Motivasjon for å stille til vervet
Min motivasjon for å sitte som medlem av universitets-styret handler utelukkende om å gjøre studietiden til alle studenter ved UiS så bra som mulig. Jeg håper å få muligheten til å jobbe for å utbedre studietilbudene ved universitetet slik at alle studenter i Norge kan finne noe de ønsker å studere ved Universitetet i Stavanger.

Relevante erfaringer
Jeg har tidligere vært lokallagsleder i AUF i Trøndelag, i det største lokallaget (sett bort ifra Trondheim), jeg har samtidig også sittet til sammen 3 og et halvt år i det lokale ungdomsrådet, der de siste 1,5 årene innehadde jeg rollen som nestleder, samt at jeg på videregående satt i både Skoleutvalget og Skolemiljøutvalget. Jeg sitter også nå som leder av NHS Jobbsenter.

Tre målsetninger for perioden 

  • Jeg har som målsetning å jobbe opp mot mine kontakter i politikken, der jeg har gode kontakter med politikere fra flere partier, slik at UiS kan få profesjonsutdanning i både medisin og psykologi, samt å få etablert ett masterstudie i rettsvitenskap slik at universitetet kan tilby all nødvendig utdanning for advokater.
  • Jeg vil også jobbe så mye som mulig for å forbedre studietiden for tilflyttende studenter, blant annet ved å jobbe opp i mot SiS slik at tilflyttende studenter kan få for eksempel fastlege enkelt.
  • Når det kommer til det siste punktet jeg ønsker å gjøre med, handler det om de fysiske læringsmiljøene til studentene. Jeg kommer til å jobbe hardt opp i mot mine politiske kontakter for å få en fortgang i oppussing og nybygging av de nødvendige fasiliteter, både for de nye studiene jeg ønsker å jobbe for å få etablert, men også de nåværende. Blant annet NHS-bygget, Hagbard Line-huset og Kjell Arholms hus.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du vil møte på i dette vervet?

De mest presserende utfordringene jeg kan se for meg, handler mye om politisk motvilje og kamp om ressurser over statsbudsjettet. men også når det kommer til motvilje blantdiverse andre studiesteder når det kommer til nyetablering av studietilbud. Dette er noe jeg kommer eventuelt til å bruke mye av min tid opp i mot.

Hvorfor bør du bli valgt til dette vervet?

Jeg bør bli valgt til dette vervet på grunn av min genuine interesse for en forbedring av Universitetet i Stavanger. Det, sammen med min erfaring fra tidligere og mitt kontaktnettverk, vil jeg si utgjør et ganske godt utgangspunkt for å få jobbet mye opp i mot mine ønsker for et nåværende og fremtidig sterkt universitet.