Valgkomiteen har innstilt på Victoria Ness som den faste representanten til Universitetsstyret.

Hei alle sammen! Takk for at dere har vist interesse for meg. Jeg skulle gjerne ønske at vi kunne se hverandre, men under disse omstendighetene så tilpasser vi oss godt over internett. Her kommer det litt info om hvem jeg er og mine erfaringer!

Motivasjon for å stille til vervet
Min motivasjon for å stille til valg er for å bedre hverdagen til studenter og ansatte. Jeg har en stor interesse for studentpolitikk, og har erfaring med å føre saker på en slik måte at vi studenter blir hørt. Universitetsstyretvervet motiverer meg ved at jeg kan bruke mine styrker innen; ledelse, politikk, og bruke de erfaringene jeg har fått via leder for fadderuka, i samskipnaden og i ulike linjeforeninger.

Relevante erfaringer 
– Nåværende tillitsvalgt for første klasse i endringsledelse 19/21.
– Nåværende leder av linjeforening Master i Endringsledelse.
– Leder av åpningsuka 2018 HiMolde.
– Varamedlem for høgskolestyret 2019.
– Nestleder i Samskipnaden i Molde
– Nestleder i Studenttinget i Molde
– Startet linjeforening for juss og statsvitenskap Comitium Molde
– Studentrepresentant i klagenemda 2018

Tre målsetninger for perioden 
Holde god kommunikasjon mellom ledelsen og studentene.
Det å sikre at studentene føler at deres stemme blir hørt er viktig for meg. Jeg håper det kan føre til økt engasjementet blant studentene.
Av beste evne å implementere forslag fra studentmassen.
Vise åpenhet og inkludering overfor studentene i rollen som studentrepresentant.

Hvilke utfordringer tror du at du kommer til å møte på i vervet?
De punktene jeg har listet opp som mål for perioden som studentrepresentant vil også bli de største utfordringene. Jeg vil møte motstand fra ledelsen når det gjelder å få gjennom enkelte ønsker. I tillegg vil det være en utfordring å øke engasjementet blant studentene. Jeg forventer å oppleve utfordringer rundt det å balansere studentenes- og ledelsens ønsker. Jeg ser mange utfordringer, men jeg ser løsninger som jeg ønsker å bidra med.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg vil bidra med relevant erfaring, genuin motivasjon og et sterkt ønske om å få til gode løsninger for studenter. Som ei 23 åring med bein i nesa, jobber jeg godt sammen med ulike typer personer som vil være til stor fordel i et slikt styre. Jeg jobber ved siden av som HR-assistent, og er hele tiden i møte med nye mennesker i form av ansettelse og rekruttering. Med min utdanningsbakgunn innen juss og politikk vil jeg stå sterkt til å få gjennomslag, og med master i endringsledelse vil jeg kunne bidra med gode strategier, slik at vi kan få gjennom saker vi brenner for.

Jeg vil takke dere for oppmerksomheten, og ønske dere en fin dag videre! Hilsen Victoria