Listeprogram LiberalModerat Liste:

1. Tappetårnet
• På kort sikt: Oppusning av Tappetårnets nåværende lokaler.
• På lang sikt: Jobbe videre for å utvide Tappetårnet og Studenteneshus.
• Gjøre Tappetårnets lokaler til en arena som studentene kan benytte til enhver tid.

2. Psykisk helse
• Flere lavterskeltilbud i form av kurs og foredrag for å skape bevissthet rundt psykisk helse.
• Tilbud om foredrag i fadderuken med fokus på inkludering og forebygging av ensomhet.
• Utvide terapihund-ordningen.
• Opprette tilbud om gruppeterapi.

3. Enklere studiehverdag
• Flere vannstasjoner på campus, spesielt på biblioteket og i lesesaler.
• Eksamen skal ikke forekomme etter nasjonale høytider.
• Flere leseplasser med tilgang til strøm.
• Flere pantestasjoner på campus.

Representanter i Studentparlamentet
1. Emilie Martinsen Christensen
2. Else Karin Bjørheim
3. Eira Aas Eide
4. Simen Hagen Ekeberg

Vara: Vetle Tengesdal Torstenbø
Vara: Amanda Julia Andberg
Vara: Helene Gibbs
Vara: Malin Setalid
Vara: Fredrik Myklebust Iversen
Vara: Gard Berg Olstad

Listprogram LiberalModerate List:

1. Tappetårnet
• Short term: Renovating the current venue at Tappetårnet.
• Long term: Expanding Tappetårnet and the Student House.
• Make Tappetårnet an arena that students can use at any time.

2. Mental health
• Several low-threshold courses such as ‘workshops’ and lectures
to create awareness around mental health.

• Offering lectures during the Fadderweek focusing on inclusion
 and prevention of loneliness.
• Extend the therapy-dog project/offer.
• Create group therapy offers.

3. Making ‘everyday’ life on campus easier
• Increasing the number of water stations on campus, especially in
the library and in lecture halls.
• Exams should not take place after national holidays.
• More places to read with access to power outlets.
• Increasing the number of stations for recycling of bottles on campus.

Members of the Student Parliament
1. Emilie Martinsen Christensen
2. Else Karin Bjørheim
3. Eira Aas Eide
4. Simen Hagen Ekeberg

Vara: Vetle Tengesdal Torstenbø
Vara: Amanda Julia Andberg
Vara: Helene Gibbs
Vara: Malin Setalid
Vara: Fredrik Myklebust Iversen
Vara: Gard Berg Olstad