Studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger valgte 11.mai 2018 følgende tillitspersoner til følgende styrer, råd og utvalg:

Valg av leder av StOr 2018/2019

 • Cathrine Johanne Sønvisen
 • Valg av Nestleder for Læringsmiljø 2018/2019

 • Joachim Børlie
 • Valg av Nestleder for Utdanning 2018/2019

 • Una Ruzic
 • Valg av Faddersjef 2019

 • Christian Hjelle

 • Valg av Universitetsstyrerepresentanter

 • Sverre Gaupås
 • Fatema Al-Musawi
 • Vara: John-Eirik Lien
 • Vara: Antonia Kvalsvik

 • Valg av studenter til institusjonelle utvalg

  Utdanningsutvalget
  Faste representanter

 • Una Ruzic
 • Magne Bartlett
 • André Pedersen
 • Julie Wangen
 • Vararepresentanter

 • André Larsen
 • Suppleres av AU
 • Suppleres av AU
 • Suppleres av AU
 • Læringsmiljøutvalget
  Faste representanter:

 • Cathrine Johanne Sønvisen (for 1år)
 • Jakob H. Ryen (for 1år)
 • Joachim Børlie (for 1år)
 • Anne Marie Lund (for 2år)
 • Vararepresentanter

 • Suppleres av AU
 • Suppleres av AU
 • Suppleres av AU
 • Suppleres av AU
 • Klagenemda
  Faste representanter

 • Erik Midtbø Kvamme
 • Suppleres av AU
 • Vararepresentant

 • Henrik Brown
 • Suppleres av AU
 • Skikkethetsnemden
  Faste representanter

 • Jakob H. Ryen
 • Suppleres av AU
 • Vararepresentanter

 • Suppleres av AU
 • Suppleres av AU
 • Valgstyret
  Faste representanter

 • Suppleres av AU
 • Suppleres av AU
 • Vararepresentanter

 • Suppleres av AU
 • Valg av representanter på nivå 2 og 3

  Fakultetsstyret
  SV: Anne Maie Lund
  SV: Jakob H. Ryen

  Teknat: André Larsen

  Studieprogramutvalg
  Suppleres av AU

  Supplering av Kontroll- og Kvalitetskomiteen
  Erik Midtbø Kvame ble valgt fra 01.06.2018 til 31.12.2018

  Valg av Prinsipprogramkomité
  Faste representanter
  1. Jakob Ruus
  2. Erling Nicholaisen
  3. Victoria Opsahl

  Personlige vara
  1. Liv-Åse Hensvik-Lorch
  2. Jakob H. Ryen
  3. Else Bjørheim