Organisasjonskonsulenten hos StOr er ansatt av UiS og er organisatorisk under utdanningsavdelingen. Stillingen er 100% og konsulenten har kontor på Studentenes Hus sammen med arbeidsutvalget. Konsulenten rapporterer i tillegg til leder av StOr og er med i institusjonelle nettverk og fagrupper samt. er med i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering. Jobben innebærer administrative oppgaver og funksjoner som økonomi og informasjon, men har også andre arbeidsoppgaver utenom dette.

Arbeidsoppgaver

 • Sekretariatfunksjon for arbeidsutvalget, studentparlamentet og fadderutvalgets organisatoriske, økonomiske og personrelaterte saker.
 • Bistår leder og nestledere ved StOr innen rådgivning ovenfor alle utvalg og organ i studentdemokratiet.
 • Økonomisk rapportering av budsjett og bilagsbehandling for StOr
 • Ansvaret for arkiv og generelle kontorrutiner.
 • Planlegging og praktisk gjennomføring av konferanser, seminarer og andre arrangementer.
 • Informasjonsarbeid, herunder utvikling av håndbøker og profiliering i samarbeid med nestleder for læringsmiljø.
 • Ta i mot og hjelpe enkeltstudenter og studentorganisasjoner/linjeforeninger ved organisering.
 • Ansvar for nettsidene til StOr. Ved andre sosiale medier er dette i samarbeid med arbeidsutvalget.
 • Ansvar for Studentenes Hus og tilgang til bygget.
 • Kontaktperson og saksbehandler ved standhenvendelser.
 • Ansvar for infoskjermene og innholdet på skjermene.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen og arbeidsoppgavene kan endres ved behov.
 • Kontaktinformasjon til organisasjonskonsulenten finner du her: Arbeidsutvalget