Politiske styringsdokumenter

StOr sine styringsdokumenter består av organisatoriske- og politiske dokumenter. På denne siden finner du de politiske styringsdokumentene. De organisatoriske styringsdokumentene finner du her. Styringsdokumentene endres ofte, for å reflektere formålet til organisasjonen og utviklingen blant studentene og i samfunnet rundt oss.