Prinsipprogrammet legger det overordnede verdigrunnlaget for hvordan StOr er organisert som organisasjon, og hvilke overordnede politiske verdier som ligger til grunn for vårt arbeid som studentenes interesseorganisasjon.

Prinsipprogram StOr 2019-2021