StOr - Studentorganisjasjonen i Stavanger - logo

Prinsipprogrammet legger det overordnede verdigrunnlaget for hvordan StOr er organisert som organisasjon, og hvilke overordnede politiske verdier som ligger til grunn for vårt arbeid som studentenes interesseorganisasjon.

Prinsipprogram StOr 2019-2021